Mikä on patentilla saavutetun yksinoikeuden sisältö?

Patentilla saavutettu yksinoikeus tarkoittaa, että kukaan muu kuin patentinhaltija ei saa hyödyntää keksintöä ammattimaisesti. Hyödyntämiskielto tarkoittaa, että patentoitua tuotetta ei saa millään tavalla valmistaa, saattaa vaihdantaan tai käyttää. Myös patentoidun tuotteen maahantuonti ja hallussapito edellä mainittua tarkoitusta varten on kielletty. Patentoitua tuotetta ei saa myöskään suoraan tai välillisesti tarjota toiselle käytettäväksi. Patentinhaltija voi kuitenkin antaa toiselle luvan patentoidun keksinnön hyväksikäyttöön. Silloin patentinhaltija kaventaa omaa yksinoikeuttaan vapaaehtoisesti.

Yksinoikeudesta huolimatta keksintöä saa käyttää hyväksi muuten kuin ammattimaisesti. Patentoitua tuotetta saa siis hyödyntää yksityisessä käytössä. Yksinoikeus ei koske myöskään patentilla suojatun tuotteen hyödyntämistä, jos tuote on Euroopan talousalueella saatettu vaihdantaan patentinhaltijan toimesta. Lisäksi suojattua keksintöä saa käyttää kokeissa, jotka koskevat itse keksintöä ja yksittäistapauksessa lääkärin määräyksen mukaisesti lääkeaineen valmistuksessa apteekissa.

Nopeaa apua lakiasioihin.