Onko patentin kansainvälinen rekisteröinti mahdollista?

Patenttia ulkomaille voidaan hakea kolmella eri tavalla, jättämällä patenttihakemus suoraan kyseiseen maahan ensimmäisestä hakemuksesta, voi hakija käyttää ns. etuoikeutta. Se tarkoittaa, että kaikkien samaa keksintöä koskevien eri maissa jätettyjen patenttihakemusten uutuusarviointipäivä on se päivä, jolloin ensimmäinen hakemus jätettiin.

Kansainväliseen patenttiyhteistyösopimukseen (PCT) on liittynyt yli sata valtiota. PCT-hakemus voidaan jättää Suomen patenttivirastoon. Se ei johda vielä patenttiin, mutta se on kuitenkin tehokas kansainvälisen patentoinnin esivaihe, koska se antaa oikeuden jättää patenttihakemuksia hakemuksessa nimettyihin PCT:n jäsenmaihin.

Eurooppapatenttia haetaan keskitetysti yhdellä hakemuksella Euroopan patenttivirastolta (EPO). Hakemuksen käsittely kestää 2 – 6 vuotta. Hakemuksen jättöä seuraa uutuusarviointi ja patentoitavuustutkimus. Myönnetty patentti on rekisteröitävä kussakin Euroopan patenttisopimuksen (EPC) jäsenvaltiossa, jossa sen halutaan olevan voimassa. Rekisteröinti on mahdollista vain niissä maissa, jotka on nimetty hakemuksessa.

Nopeaa apua lakiasioihin.