Estääkö jollekin toiselle samasta keksinnöstä myönnetty patentti oman keksintöni hyödyntämisen?

Oman keksinnön hyödyntäminen on sallittua yksityisessä käytössä aina ilman patentin hakemistakin. Myös patentoimattoman keksinnön ammattimainen hyödyntäminen on sallittua. Tilanne kuitenkin muuttuu, jos joku toinen keksii saman keksinnön ja hänelle myönnetään siihen patentti. Siksi keksijän kannattaa hakea patenttia keksintöönsä mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

Se, joka ammattimaisesti hyödyntää kyseessä olevaa keksintöä ennen patentin hakemista, saa jatkaa keksinnön ammattimaista hyödyntämistä toiselle myönnetyn patentin estämättä. Edellytyksenä hyödyntämisen jatkamiselle on, että toiminnan yleinen luonne pysyy ennallaan. Lisäksi edellytetään, että hyödyntäminen ei ole sisältänyt ilmeistä väärinkäyttöä patentinhakijaa kohtaan.

Hyödyntämisoikeutta ei voi siirtää toiselle muuten kuin sen liikkeen luovutuksen yhteydessä, jossa hyödyntäminen tapahtuu. Patentin estämättä keksintöä saadaan käyttää hyväksi ulkomaisessa aluksessa, ilma-aluksessa tai muussa kulkuneuvossa niiden tarpeisiin, kun sellainen kulkuneuvo tilapäisesti, säännöllisessä liikenteessä tai muutoin tulee Suomeen.

Nopeaa apua lakiasioihin.