Ovatko löydöt tai matemaattiset teoriat patenttikelpoisia?

Keksinnön tekijä voi hakemuksella saada patentin eli yksinoikeuden keksinnön ammattimaiseen hyödyntämiseen. Keksintönä ei pidetä esimerkiksi löytöjä, tieteellisiä teorioita ja matemaattisia menetelmiä eikä niihin siten voi saada patenttia. Patentti voidaan kuitenkin myöntää, jos edellä mainittuja voidaan muulla perusteella pitää keksintönä.

Keksinnöksi ei myöskään katsota taiteellista luomusta eikä tietokoneohjelmaa. Suunnitelma, sääntö tai menetelmä, joka on tehty älyllistä toimintaa, peliä tai liiketoimintaa varten on patenttilaissa myös rajattu keksinnön ulkopuolelle. Pelkkää tietojen esittämistä ei myöskään pidetä patenttilain mukaisena keksintönä.

Nopeaa apua lakiasioihin.