Tavaran virhe ja virhekäsitteet

Tavaran on oltava sovitussa kunnossa, kun se luovutetaan ostajalle. Tavaran virheen kannalta ratkaisevaa on virhekäsite ja sen määrittely. Virhekäsitteen sisällä erotetaan toisistaan laatuvirheet, vallintavirheet ja oikeudelliset virheet.Laatuvirhe on käytännössä yleisin ja useimmiten kun puhutaan tavaran virheellisyydestä, tarkoitetaankin juuri laatuvirhettä. Laatuvirhe tulee kyseeseen silloin, kun tavara ei ominaisuuksiltaan vastaa sitä, mitä ostajalla sopimuksen perusteella olisi oikeus vaatia. Tavara siis poikkeaa laadultaan sovitusta. Virhe voi olla esim. ulkonäössä, pakkauksessa tai toiminnassa. Vallintavirhe tarkoittaa sitä, että ostaja ei voi käyttää tavaraa siten kuin hänellä sopimuksen perusteella oikeus olisi, koska viranomaisen päätös tai lainsäädäntö estää tämän. Ostaja siis ostaa tavaran, mutta ei voi vapaasti käyttää sitä.Oikeudellinen virhe tarkoittaa sitä, että kolmannella henkilöllä on omistus-, pantti- tai muu oikeus tavaraan. Toisin sanoen ostaja on luullut ostavansa tavaran täydellisesti omakseen niin, ettei muulla henkilöllä ole mitään oikeutta tavaraan, mutta tästä huolimatta jollakulla on esim. hallinta- tai käyttöoikeus tavaraan. Jos sopimuksessa sovitaan tai ostaja muutoin tietää, että tavaraa rasittaa kolmannen henkilön oikeus, ei silloin kyse ole virhe. Yleensä tällaiset tavaraa rasittavat oikeudet otetaan huomioon kauppahinnassa.

Nopeaa apua lakiasioihin.