Isännöitsijän epäasiallinen käytös voi johtaa erottamiseen. Lisäksi törkeästi epäasiallinen käytös voi johtaa myös vahingonkorvausvelvollisuuteen yhtiölle tai osakkalle.

Isännöitsijän epäasiallinen käytös – peruste erottamiselle

Jos isännöitsijän käytö on epäasiallista, on luonnollinen seuraus erottaa isännöitsijä ja vaihtaa tilalle toinen. Isännöitsijällä ei ole oikeutta pysyä tehtävässään. Isännöitsijän asema perustuu siihen sopimukseen, jonka hän on taloyhtiön kanssa tehnyt. Tämä sopimus on myös päätettävissä irtisanomalla tai purkamalla sopimus. Epäasiallinen käytös johtaa siihen, että taloyhtiö laittaa sopimuksen katkolle. Jos sopimuksessa on irtisanomisaika, voidaan joutua odottamaan tämä aika, että isännöitsijä saadaan vaihtoon. Jos isännöitsijän käytös on liian epäasiallista, se voi olla myös peruste purkaa sopimus välittömästi ilman irtisanomisaikaa.

Kun isännöitsijää halutaan vaihtaa, tekee vaihdon hallitus, joka on myös valinnut isännöitsijän. Isännöitsijän erottaminen tulee voimaan välittömästi, kun siitä on isännöitsijälle kerrottu. Jos on sovittu irtisanomisajasta, eikä oikeutta purkaa sopimusta ole, voidaan erotetulle isännöitsijälle joutua maksamaan irtisanomisajalta korvaukset, vaikka hänet olisi jo vapautettu työtehtävistään. Erotetun isännöitsijän tilalle hallitus valitsee uuden isännöitsijän, jolloin isännöitsijä on vaihdettu.

Isännöitsijän epäasiallinen käytös – peruste vahingonkorvaukselle

Isännöitsijä on vahingonkorvausvelvollinen sekä taloyhtiötä että osakkeenomistajaa kohtaan. Jos epäasiallinen käytös kohdistuu taloyhtiöön, on vaatimuksen esittäjä taloyhtiö. Jos epäasiallinen käytö kohdistuu osakkeenomistajaan, on vaatimuksen esittäjänä osakkeenomistaja. Vahingonkorvauksen saaminen edellyttää kuitenkin aina myös sitä, että epäasiallisesta käytöksestä syntyy joku oikea vahinko, mikä pitää korvata. Pelkkä huono käytös ei oikeuta vahingonkorvaukseen oikein missään tilanteessa. Kunnianloukkaukset ja muut rikokset ovat toki asia erikseen.

 

Nopeaa apua lakiasioihin.