Isännöitsijän erottaminen tehdään taloyhtiön hallituksen toimesta irtisanomalla tai purkamalla entinen isännöintisopimus valitsemalla tilalle uusi isännöitsijä.

Isännöitsijän erottaminen

Taloyhtiöllä ei ole pakko olla isännöitsijää. Taloyhtiöllä on pakko olla asioita hoitava hallitus, mutta isännöitsijän valinta on vapaaehtoista. Taloyhtiöllä voi olla myös isännöitsijä, jos yhtiöjärjestyksessä niin määrätään tai yhtiökokous niin päättää. (AsOYL 7:1.1)

Yhtiöjärjestys tai yhtiökokous siis määrää siitä, onko yhtiöllä isännöitsijä vai eikö ole. Yhtiökokous on elin, joka lopulta päättää myös yhtiöjärjestyksen sisällöstä, joten viimekädessä isännöitsijästä päättää siis yhtiökokous. Tämän jälkeen, kun päätös isännöitsijän olemassaolosta on tehty, hallitus päättää sen, kuka isännöitsijäksi valitaan.

Isännöitsijän tai isännöintitoimiston kanssa tehdään isännöintisopimus. Sopimuksessa voi olla myös irtisanomisaika sekä määritelty perusteet, joilla sopimus voidaan irtisanoa tai purkaa.

Kun isännöitsijää halutaan vaihtaa, tekee vaihdon hallitus, joka on myös valinnut isännöitsijän. Isännöitsijän erottaminen tulee voimaan välittömästi, kun siitä on isännöitsijälle kerrottu. Jos on sovittu irtisanomisajasta, eikä oikeutta purkaa sopimusta ole, voidaan erotetulle isännöitsijälle joutua maksamaan irtisanomisajalta korvaukset, vaikka hänet olisi jo vapautettu työtehtävistään. Erotetun isännöitsijän tilalle hallitus valitsee uuden isännöitsijän, jolloin isännöitsijä on vaihdettu.

Jos isännöitsijä halutaan erottaa valitsematta tilalle uutta isännöitsijää, pitää yhtiöjärjestystä ensin muuttaa siten, ettei se velvoita asunto-osakeyhtiötä valitsemaan sille isännöitsijää. Muutosta ei tietenkään yhtiöjärjestykseen tarvitse tehdä, jos sellaista määräystä ei ensinkään ollut, vaan isännöitsijä on toiminut taloyhtiössä ilman yhtiöjärjestyksen määräystä yhtiökokouksen päätöksellä.

Nopeaa apua lakiasioihin.