Isännöitsijän esteellisyys määräytyy hallituksen jäsenen esteellisyyssäännösten kautta. Isännöitsijä on esteellinen samoin perustein kuin hallituksen jäsen.Isännöitsijän esteellisyys

Isännöitsijän esteellisyys

Isännöitsijä on esteellinen samoilla periaattella kuin hallituksen jäsenkin on.

Hallituksen jäsen (tai isännöitsijä) ei saa osallistua sellaisen asian käsittelyyn, joka koskee:

1) hänen ja yhtiön välistä sopimusta tai muuta oikeustointa;

2) sellaista hänen hallinnassaan olevan osakehuoneiston uudistusta tai muuta kuin välttämätöntä kunnossapitoa, joka poikkeaa muiden osakkeenomistajien hallinnassa olevien osakehuoneistojen kunnossapidosta tai uudistamisesta; taikka

3) hänen osakehuoneistonsa ottamista yhtiön hallintaan.

Hallituksen jäsen ei myöskään saa ottaa osaa yhtiön ja kolmannen välisen edellä tarkoitetun asian käsittelyyn, jos hänellä on odotettavissa siitä olennaista etua, joka saattaa olla ristiriidassa yhtiön edun kanssa.

Edellä mainittua sovelletaan myös, kun päätetään yhtiön puhevallan käyttämisestä oikeudenkäynnissä tai muuten. (AsOYL 7:4)

Esteellisyys koskee siis paitsi päätöksen tekoa, myös asian käsittelyä jo ennen kuin siitä tehdään päätöksiä. Esteellisyys ei edellytä sitä, että todellista ristiriitaa välttämättä olisi edes olemassa. Esteellisyys syntyy jo siitä, että isännöitsijän etu ”saattaa olla ristiriidassa” yhtiön edun kanssa. Eli kyse on enempi siitä, miltä asia ulkopuolisen silmin näyttää kuin siitä, miten asia todella on.

Nopeaa apua lakiasioihin.