Isännöitsijän irtisanomisilmoitus on pätevä samoin kuin vuokranantajan toimittama irtisanomisilmoitus, jos isännöitsijä on tähän valtuutettu.

Isännöitsijän irtisanomisilmoitus

Irtisanominen liittyy vuokrasuhteeseen ja sen päättämiseen. Asuinhuoneiston vuokraamiseen sovelletaan huoneenvuokralakia. Sen mukaan vuokranantajan irtisanoessa vuokrasopimuksen on vuokralaiselle annettava kirjallinen irtisanomisilmoitus, jossa mainitaan vuokrasuhteen päättymisajankohta ja irtisanomisen peruste.

Irtisanominen, eli irtisanomisilmoitusken toimittaminen, on tehtävä todistettavasti. Tämä todistettavauus tarkoittaa esim. sitä, että vuokralaiselta pyydetään kuittaus irtisanomisilmoitukseen. Vuokralainen siis allekirjoittaa irtisanomisilmoituksen. Tällöin kyseessä on ns. vastaanottokuittaus, jolla vuokralainen vahvistaa saaneensa tiedon irtisanomisesta.

Irtisanomisen toimittaa vuokranantaja, koska hän on vuokrasuhteen toinen osapuoli. Taloyhtiö tai isännöitsijä itsenäisesti ei tietenkään voi päättää vuokrasuhdetta vaan se on ainoastaan vuokranantajan oikeus. Taloyhtiö ei liity vuokrasopimukseen millään tavalla eikä sillä ole siihen mitään osuutta.

Isännöitsijä voi kuitenkin käytännössä toimittaa irtisanomisilmoituksen vuokralaiselle. Tällöin kysymys on vuokranantajan ja isännöitsijän välisestä sopimuksesta. Vuokranantaja voi pyytää isännöitsijältä sitä, että isännöitsijä hoitaa irtisanomisen vuokranantajan puolesta. Vuokranantaja siis valtuuttaa isännöitsijän toimittamaan irtisanomisilmoituksen vuokralaiselle. Sen vuoksi, vaikka isännöitsijä ei ole vuokrasopimuksen osapuoli, myös isännöitsijä voi toimittaa irtisanomisilmoituksen vuokralaiselle. Irtisanomisilmoituksessa, jonka isännöitsijä toimittaa, pitää kuitenkin olla irtisanovana tahona vuokranantaja.

 

Nopeaa apua lakiasioihin.