Isännöitsijän irtisanoutuminen johtaa siihen, että taloyhtiön on hankittava tilalle toinen isännöitsijä, jos yhtiöjärjestys määrää, että taloyhtiöllä on oltava isännöitsijä.

Isännöitsijän irtisanoutuminen

Isännöitsijä voi irtisanoutua tehtävästään omasta aloitteestaan. Isännöitsijällä on siis oikeus erota tehtävästään. Eroaminen tulee voimaan aikaisintaan, kun siitä on ilmoitettu hallitukselle. Taloyhtiön ja isännöitsijän tai isännöintitoimiston välinen isännöintisopimus määrittelee yleensä sen ajankohdan, jolloin eroaminen voi tapahtua. Sopimuksessa on, tai ainakin olisi hyvä olla, määritelty sopimuksen irtisanomisaika. Irtisanomisaika suojaa taloyhtiötä siltä tilanteelta, että yhtäkkiä se olisi ilman isännöitsijää, jos eroaminen olisi mahdollista välittömästi. Sikäli kuin irtisanomisaika on olemassa, isännöitsijän on hoidettava isännöitsijän velvollisuuksiaan irtisanomisajan verran. Jos isännöitsijä on oikeutettu purkamaan sopimuksen, silloin isännöitsijän eroaminen astuu voimaan välittömästi, kun siitä on ilmoitettu taloyhtiön hallitukselle. Sama on sääntö silloin, kun irtisanomisajasta ei ole sovittu tai on sovittu, että sopimuksen voi päättää ilman irtisanomisaikaa.

Isännöitsijän erottaminen

Taloyhtiöllä ei ole pakko olla isännöitsijää. Taloyhtiöllä on pakko olla asioita hoitava hallitus, mutta isännöitsijän valinta on vapaaehtoista. Taloyhtiöllä voi olla myös isännöitsijä, jos yhtiöjärjestyksessä niin määrätään tai yhtiökokous niin päättää. (AsOYL 7:1.1)

Yhtiöjärjestys tai yhtiökokous siis määrää siitä, onko yhtiöllä isännöitsijä vai eikö ole. Yhtiökokous on elin, joka lopulta päättää myös yhtiöjärjestyksen sisällöstä, joten viimekädessä isännöitsijästä päättää siis yhtiökokous. Tämän jälkeen, kun päätös isännöitsijän olemassaolosta on tehty, hallitus päättää sen, kuka isännöitsijäksi valitaan.

Isännöitsijän tai isännöintitoimiston kanssa tehdään isännöintisopimus. Sopimuksessa voi olla myös irtisanomisaika sekä määritelty perusteet, joilla sopimus voidaan irtisanoa tai purkaa.

Kun isännöitsijää halutaan vaihtaa, tekee vaihdon hallitus, joka on myös valinnut isännöitsijän. Isännöitsijän erottaminen tulee voimaan välittömästi, kun siitä on isännöitsijälle kerrottu. Jos on sovittu irtisanomisajasta, eikä oikeutta purkaa sopimusta ole, voidaan erotetulle isännöitsijälle joutua maksamaan irtisanomisajalta korvaukset, vaikka hänet olisi jo vapautettu työtehtävistään. Erotetun isännöitsijän tilalle hallitus valitsee uuden isännöitsijän, jolloin isännöitsijä on vaihdettu.

Jos isännöitsijä halutaan erottaa valitsematta tilalle uutta isännöitsijää, pitää yhtiöjärjestystä ensin muuttaa siten, ettei se velvoita asunto-osakeyhtiötä valitsemaan sille isännöitsijää. Muutosta ei tietenkään yhtiöjärjestykseen tarvitse tehdä, jos sellaista määräystä ei ensinkään ollut, vaan isännöitsijä on toiminut taloyhtiössä ilman yhtiöjärjestyksen määräystä yhtiökokouksen päätöksellä.

Nopeaa apua lakiasioihin.