Isännöitsijän lakisääteiset tehtävät on huolehtia kiinteistön ja rakennusten pidosta, hoitaa yhtiön päivittäistä hallintoa sekä huolehtia kirjanpidon ja varainhoidon järjestämisestä.

Isännöitsijän lakisääteiset tehtävät

Isännöitsijän tehtävät koostuvat toisaalta asunto-osakeyhtiölaissa määritellyistä tehtävistä (lakisääteiset tehtävät) sekä taloyhtiön kanssa erikseen sovituista tehtävistä (erityiset tehtävät)

Isännöitsijä huolehtii kiinteistön ja rakennusten pidosta ja hoitaa yhtiön muuta päivittäistä hallintoa hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Isännöitsijä vastaa siitä, että yhtiön kirjanpito on lain mukainen ja varainhoito luotettavalla tavalla järjestetty. Isännöitsijän on annettava hallitukselle ja sen jäsenelle tiedot, jotka ovat tarpeen hallituksen tehtävien hoitamiseksi.

Isännöitsijä saa ryhtyä hallituksen tehtäväksi tarkoitettuihin toimiin vain hallituksen valtuutuksen perusteella tai jos hallituksen päätöstä ei voida odottaa aiheuttamatta yhtiön toiminnalle olennaista haittaa. Viimeksi mainitussa tapauksessa hallitukselle on mahdollisimman pian annettava tieto toimista.

Isännöitsijän erityiset tehtävät lakisääteisten lisäksi

Isännöitsijän muut tehtävät, jotka eivät liity asunto-osakeyhtiölaissa määriteltyihin yleisiin tehtäviin, ovat sopimuksenvaraisia taloyhtiön ja isännöitsijän välillä. Jos taloyhtiö haluaa palkata isännöitsijän hoitamaan lisää tehtäviä taloyhtiön puolesta, ei sille ole mitään estettä. Jos isännöitsijää pyydetään toimimaan hallituksen puheenjohtajana, siihen pitää olla yhtiöjärjestyksessä määräys taikka kaikkien osakkeenomistajien suostumus.

Nopeaa apua lakiasioihin.