Isännöitsijän muutosilmoitus on puhekielinen ilmaisu asunto-osakeyhtiön osakkeenomistajan tekemästä isännöitsijälle osoitetusta muutostyöilmoituksesta.

Isännöitsijän muutosilmoitus

Isännöitsijän muutosilmoitus eli osakkaan isännöitsijälle tekemä muutostyöilmoitus asunto-osakeyhtiössä tarkoittaa hallitukselle tai isännöitsijälle tehtävää ilmoitusta remontointi tai muutostyöstä. Ilmoitus on siis tehtävä joko taloyhtiön hallitukselle tai isännöitsijälle, mutta yleensä tehtävän jako taloyhtiössä on sellainen, että ilmoitus tehdään isännöitsijälle.

Osakkaan oikeus muutostöihin

Osakkeenomistajalla on oikeus tehdä kustannuksellaan muutoksia osakehuoneistossa. Tällaisen muutoksen on oltava yhtiöjärjestyksessä määrätyn osakehuoneiston käyttötarkoituksen mukainen. Osakkeenomistajan on huolehdittava siitä, että muutostyö suoritetaan hyvän rakennustavan mukaisesti.

Ilmoitus muutostyöstä

Osakkeenomistajan on ilmoitettava muutostyöstä etukäteen kirjallisesti hallitukselle tai isännöitsijälle, jos se voi vaikuttaa yhtiön tai toisen osakkeenomistajan vastuulla olevaan kiinteistön, rakennuksen tai huoneiston osaan taikka yhtiön tai toisen osakkeenomistajan osakehuoneiston käyttämiseen. Siis sellaisista muutostöistä, joista voi olla jotakin vaikutusta muille osakkaille tai taloyhtiölle, on tehtävä muutostyöilmoitus.

Vaikutus toisen huoneiston käyttämiseen voi olla myös esimerkiksi melu. Sen vuoksi käytännössä kaikki remontti/muutostyöt, maalaustöitä lukuunottamatta, kuuluvat ilmoitusvelvollisten töiden piiriin.

Osakkaan ilmoituksen tulee sisältää selostus aiotusta työstä. Selostuksen, ja ilmoituksen muutenkin, tulee olla siinä määrin tarkka, että isännöitsijä tai hallitus pystyy ilmoituksen perusteella arvioimaan toteutettavan työn vaikutuksia yhtiön tai toisen osakkaan asemaan. Ilmoitusta täydennetään tarvittavilla liitteillä kuten suunnitelmilla, työtapaselostuksilla ja piirustuksilla.

Taloyhtiön lausunto osakkaalle

Muutostyöilmoituksen jälkeen taloyhtiön pitää antaa osakkeenomistajalle lausunto siitä, onko muutostyölle asetettu ehtoja tai onko joku vaatinut muutostöiden kieltämistäkokonaan taikka että muutostyöhön voidaan ryhtyä.

Nopeaa apua lakiasioihin.