Isännöitsijän oikeudet tulevat osaksi asunto-osakeyhtiölaista, osaksi muista laeista ja osaksi taloyhtiön ja isännöitsijän välisestä isännöintisopimuksesta.

Isännöitsijän oikeudet

Isännöitsijän oikeudet tulevat niiden tehtävien kautta, joita isännöitsijälle on asetettu. Isännöitsijä ei saa toimia taloyhtiössä missään muussa tarkoituksessa, kuin tehtäviensä hoitamiseksi. Isännöitsijän on myös tehtäviä hoitaessaan toimittava lain asettamissa puitteissa. Isännöitsijä ei siis saa laventaa oikeuksiaan millään tavalla siitä, mitä esim. kotirauhasta on säädetty, sillä perusteella, että isännöitsijä hoitaa tehtäviään.

Isännöitsijän yleiset tehtävät

Isännöitsijä huolehtii kiinteistön ja rakennusten pidosta ja hoitaa yhtiön muuta päivittäistä hallintoa hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Isännöitsijä vastaa siitä, että yhtiön kirjanpito on lain mukainen ja varainhoito luotettavalla tavalla järjestetty. Isännöitsijän on annettava hallitukselle ja sen jäsenelle tiedot, jotka ovat tarpeen hallituksen tehtävien hoitamiseksi.

Isännöitsijä saa ryhtyä hallituksen tehtäväksi tarkoitettuihin toimiin vain hallituksen valtuutuksen perusteella tai jos hallituksen päätöstä ei voida odottaa aiheuttamatta yhtiön toiminnalle olennaista haittaa. Viimeksi mainitussa tapauksessa hallitukselle on mahdollisimman pian annettava tieto toimista.

Isännöitsijän erityiset tehtävät

Isännöitsijän muut tehtävät, jotka eivät liity asunto-osakeyhtiölaissa määriteltyihin yleisiin tehtäviin, ovat sopimuksenvaraisia taloyhtiön ja isännöitsijän välillä. Jos taloyhtiö haluaa palkata isännöitsijän hoitamaan lisää tehtäviä taloyhtiön puolesta, ei sille ole mitään estettä. Jos isännöitsijää pyydetään toimimaan hallituksen puheenjohtajana, siihen pitää olla yhtiöjärjestyksessä määräys taikka kaikkien osakkeenomistajien suostumus.

Ei yleensä ole oikeutta tulla huoneistoon

Isännöitsijällä ei esimerkiksi ole yleensä oikeutta tulla asukkaan huoneistoon ilman asukkaan lupaa. Isännöitsijällä pitää olla erityinen syy, minkä vuoksi huoneistoon voitaisiin mennä yleisavaimella ilman asukkaan suostumusta. Samoin isännöitsijällä ei ole oikeutta koskea asukkaan tavaroihin ilman hyväksyttävää syytä. Isännöitsijän oikeudet suhteessa asukkaaseen ovat hyvin vähäiset.

Yhtiön hallituksen jäsenellä ja isännöitsijällä on kuitenkin oikeus päästä osakehuoneistoon, kun se on tarpeellista osakehuoneiston kunnon ja hoidon valvomista tai osakehuoneistossa suoritettavaa kunnossapito- tai muutostyötä taikka niiden valvomista varten. Tällöin asukkaan ja osakkeenomistajan kanssa on hyvissä ajoin sovittava siitä ajankohdasta, jolloin asunnossa käydään.

Nopeaa apua lakiasioihin.