Mihin perustuu isännöitsijän oikeus käydä asunnossa? Saako isännöitsijä käydä asunnossa milloin tahansa? Voinko estää isännöitsijää tulemasta?

Isännöitsijän oikeus käydä asunnossa

Isännöitsijän oikeus käydä asunnossa perustuu asunto-osakeyhtiölakiin.

Yhtiön hallituksen jäsenellä ja isännöitsijällä on oikeus päästä osakehuoneistoon, kun se on tarpeellista osakehuoneiston kunnon ja hoidon valvomista tai osakehuoneistossa suoritettavaa kunnossapito- tai muutostyötä taikka niiden valvomista varten. Sama oikeus on hallituksen tai isännöitsijän valtuuttamalla henkilöllä. Useimmiten asunnossa käyminen on välttämätöntä juuri remontin aikana tai remontin tarpeen selvittämistä varten. Asunto-osakeyhtiölain lähtökohtana on, että osakkeenomistaja ei voi estää tällaisia rakennuksen ylläpidon kannalta välttämättömiä käyntejä kotirauhaan vedoten.

Käynti osakehuoneistossa on kuitenkin järjestettävä osakkeenomistajalle ja osakehuoneiston haltijalle sopivana aikana. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että käynnistä on aina sovittava etukäteen, jollei työn kiireellisyys tai laatu sitä estä. Yleisavaimella ei saa kulkea asunnoissa pelkästään sillä perusteella, että remontti etenisi aikataulussaan. Syyksi ei myöskään riitä se, että asukas ei vastannut puhelimeen tai tekstiviestiin. Huoneistossa käynnistä on sovittava etukäteen, hyvissä ajoin. Oven takaa soittaminen ja siinä sanominen, että menemme nyt huoneistoosi, ei ole sopimista.

Jos asukkaan kanssa on hyvissä ajoin pyritty sopimaan asiasta, mutta asukasta ei tavoiteta, tulee asunnossa vierailusta toimittaa asuntoon kirje. Asukas voi olla vaikka viikkokausiakin poissa esim. lomamatkalla, minkä vuoksi häntä ei tavoiteta puhelimitse.

Hätätilanne tai pakkotila oikeuttaa asuntoon menemisen ilman osakkeenomistajan ja asukkaan suostumustakin. Tällainen voi olla esim. tulipalo tai vesivahinko.

Jos pääsy kielletään, hallituksen jäsenellä ja isännöitsijällä on oikeus saada poliisilta virka-apua.

Nopeaa apua lakiasioihin.