Isännöitsijän palkkio määräytyy taloyhtiön ja isännöintitoimiston välisen sopimuksen mukaan. Palkkio koostuu yleensä kk-maksusta ja erillisistä toimenpiteistä.

Isännöitsijän palkkio

Isännöitsijän tehtävät koostuvat pitkälti taloyhtiön päivittäisten asioiden hoitamisesta. Isännöitsijä hoitaa siis taloyhtiön hallinnon käytännön asioita.

Isännöinnistä maksettavat palkkiot määräytyvät yhtiön ja isännöitsijän välisen sopimuksen mukaisesti.  Käytännössä isännöintitoimisto on sopimuksen toinen osapuoli, ei yksittäinen isännöitsijä. Isännöitsijän kanssa ei siis solmita työsopimusta. Isännöitsijän ja taloyhtiön suhde ole työsuhde vaan yritysten välinen palvelusuhde. Koska isännöitsijän ei katsota oikeuskäytännössä olevan työlainsäädännön tarkoittama työntekijä, ei isännöitsijän palkkausta ole määritelty ei esim. työehtosopimuksin.

Isännöintipalkkioista voidaan siis sopia vapaasti. Taloyhtiö voi kilpailuttaa hinnat isännöintitoimistojen välillä ja valita sieltä itselleen parhaan toimijan.

Isännöitsijän isännöintipalkkio jakautuu yleensä kiinteään kuukausimaksuun sekä erilliskorvauksiin sen mukaan, mitä osapuolten välillä on eri isännöintitehtävien osalta sovittu. Olennaista isännöintisopimuksen tekemisen aikaan on tarkistaa se, mitkä toimenpiteet kuuluvat kiinteään kuukausihintaan ja mitkä toimenpiteet ovat erikseen veloitettavia. Tässä pohdinnassa käytetään usein apuna isännöintitehtäväluetteloa, joka on luetteloksi koottu listaus isännöintitehtävistä. Tässä yhteydessä sovitaan siis ensinnäkin siitä, mitä isännöitsijä ylipäätään tekee. Toisekseen sen avulla voidaan sopia siitä, mitkä tehtävät kuuluvat kiinteän kuukausihinnoittelun piiriin ja mitkä tehdään erillisveloituksen mukaisesti.

Kokoukset ja niiden järjestely kuuluvat monesti isännöitsijälle. Oikeus palkkioon kokouksista on siis olemassa, jos siitä on sovittu. Jos kokouspalkkiot ovat sisällä kiinteässä kuukausihinnassa, ei erillistä kokouspalkkiota kuitenkaan enää makseta.

Nopeaa apua lakiasioihin.