Mikä on isännöitsijän rooli putkiremontissa? Isännöitsijän rooli vaihtelee ja se perustuu siihen valtuutukseen, jonka hallitus isännöitsijälle antaa.

Isännöitsijän rooli putkiremontissa

Putkiremontin logiikka on seuraavanlainen:

  1. Hallitus antaa yhtiökokoukselle korjaustarvesuunnitelman, missä näkyy tulevaisuuden remontointi tarpeet 5-10 vuodelle eteenpäin. Yhtiökokous saa hyvissä ajoin tiedon siitä, että putkiremontti on lähivuosina tulossa.
  2. Yhtiökokous tekee päätöksen siitä, millä aikataululla ja millä tavalla putkiremontissa edetään.
  3. Remontin käytännön valmistelu on hallituksen tehtävänä. Hallitus suunnittelee remontin, hoitaa viranomaisyhteistyön, kilpailuttaa urakan, hankkii rahoituksen ja niin edelleen.
  4. Hallitus käyttää omissa töissään isännöitsijää apuna niissä paikoissa, joissa hallitus haluaa. Isännöitsijä voi hoitaa käytännönasioita hallituksen puolesta, jos sille sellaisia tehtäviä annetaan.

Isännöitsijän yleiset tehtävät

Isännöitsijä huolehtii kiinteistön ja rakennusten pidosta ja hoitaa yhtiön muuta päivittäistä hallintoa hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Isännöitsijä vastaa siitä, että yhtiön kirjanpito on lain mukainen ja varainhoito luotettavalla tavalla järjestetty. Isännöitsijän on annettava hallitukselle ja sen jäsenelle tiedot, jotka ovat tarpeen hallituksen tehtävien hoitamiseksi.

Isännöitsijän erityiset tehtävät

Isännöitsijän muut tehtävät, jotka eivät liity asunto-osakeyhtiölaissa määriteltyihin yleisiin tehtäviin, ovat sopimuksenvaraisia taloyhtiön ja isännöitsijän välillä. Jos taloyhtiö haluaa palkata isännöitsijän hoitamaan lisää tehtäviä taloyhtiön puolesta, ei sille ole mitään estettä. Jos siis isännöitsijä pyydetään putkiremontin suunnitteluvaiheessa ”hoitamaan koko projektin” niin silloin isännöitsijä tekee niin. Jos isännöitsijä valtuutetaan kilpailuttamaan toimijat tai jopa valitsemaan työn suorittajan ja tekemään heidän kanssa sopimuksen, niin sitten isännöitsijä näin tekee.

Kiireelliset tehtävät voi isännöitsijä aina hoitaa

Isännöitsijä saa ryhtyä hallituksen tehtäväksi tarkoitettuihin toimiin vain hallituksen valtuutuksen perusteella tai jos hallituksen päätöstä ei voida odottaa aiheuttamatta yhtiön toiminnalle olennaista haittaa. Viimeksi mainitussa tapauksessa hallitukselle on mahdollisimman pian annettava tieto toimista.

Iso rooli putkiremontissa – hyvä vai huono asia?

Isännöitsijän valvontavastuu on hallituksella. Jos isännöitsijälle annetaan vapaa valtakirja hoitaa putkiremontti mieleisellään tavalla, siihen sisältyy myös riski. Isännöitsijällä voi tällöin olla kiusaus teetättää remontti tutulla tai tutun tutulla, josta myös isännöitsijä tavalla tai toisella hyötyy. Toisaalta isännöitsijä, joka ajattelee vain omaa etuaan, ei välttämättä tee kaikkia tarpeellisia selvityksiä vaan runnoo remontin läpi itselleen helpoimmalla tavalla. Hyvä isännöitsijä ei näin toimi, mutta joku saattaa toimia. Sen vuoksi isännöitsijälle ei kannata antaa vapaata valtuutusta eikä liian isoa roolia putkiremontissa. Toisaalta on kuitenkin myös niin, että taloyhtiön hallituksella ei välttämättä ole mitään kokemusta aikaisemmista remonteista, jolloin isännöitsijä tuo tärkeää osaamista ja ymmärrystä remonttihankkeen läpiviemiseen.

Loppujen lopuksi isännöitsijän rooli on kuitenkin taloyhtiön päätettävissä. Isännöitsijälle voi antaa ison roolin tai hänet voi jättää pieneen rooliin. Roolitus yhtiökokouksen, hallituksen ja isännöitsijän välillä kannattaa tehdä harkiten.

Nopeaa apua lakiasioihin.