Isännöitsijän salassapitovelvollisuus kattaa arkaluonteiset tiedot, joita isännöitsijä saa taloyhtiön osakkaista tai asukkaista tehtäviänsä hoitaessaan.

Isännöitsijän salassapitovelvollisuus

Siltä osin, kuin isännöitsijän tehtävät keskittyvät kiinteistön ja rakennusten ylläpitoon ja kunnossapitoon, ei siellä ole paljon ”salaista” tietoa olemassa. Toisaalta isännöitsijä huolehtii myös esimerkiksi taloyhtiön kirjanpidon järjestämisestä, joka on luonteeltaan henkilökohtaisempaa.

Isännöitsijä ei saa antaa taloyhtiön, hallituksen tai osakkeenomistajan tietoja sivulliselle ilman asianosaisten henkilöiden lupaa. Isännöitsijä on taloyhtiön palveluksessa ja häntä sitoo huolellisuusvelvoite. Jo tämän huolellisuusvelvoitteen perusteella isännöitsijän on kaikessa toiminnassaan ja tehtävissään huolellisesti toimien edistettävä yhtiön etua. Se seikka, että isännöitsijä antaisi taloyhtiön tietoja ulkopuoliselle, harvoin edistää taloyhtiön etua.

Saako isännöitsijä antaa yhteystietoja?

Monella taholla olisi, etenkin markkinointimielessä, intressiä soittaa taloyhtiön hallituksen päättäville jäsenille. Isännöitsijällä on useiden taloyhtiöiden päättäjien yhteystiedot, mutta saako niitä luovuttaa eteenpäin? Henkilötietolain mukaan taloyhtiön päättäjistä voi muodostua isännöitsijälle henkilörekisteri. Vähintään isännöitsijälle muodostuu yleensä asiakasrekisteri, jossa on asiakkaiden eli taloyhtiöiden hallitusten jäsenten nimiä ja numeroita. Jos isännöitsijä luovuttaa rekisteristä tietoja ulkopuoliselle suoramarkkinointitarkoituksessa, siihen pitäisi olla rekisteröidyn suostumus.

Kenelle isännöitsijäntodistuksen saa antaa?

 Isännöitsijäntodistusta, jossa käsitellään taloyhtiön ja osakkeenomistajan sekä huoneiston tietoja, ei saa antaa kenelle tahansa sitä pyytävälle. Isännöitsijäntodistuksen voivat saada:

1) osakehuoneiston hallintaan oikeuttavien osakkeiden omistaja;

2) osakkeita panttauksen nojalla hallussaan pitävä; sekä

3) välitysliike, jolla on voimassa oleva osakkeiden välitystä koskeva myyntitoimeksianto tai osakehuoneiston vuokralle antamista koskeva toimeksianto.

Nopeaa apua lakiasioihin.