Isännöitsijän sidosryhmät pitäisi olla taloyhtiön tiedossa, koska vasta kun tiedetään isännöitsijän sidosryhmät, voidaan arvioida esteellisyyttä.

Isännöitsijän sidosryhmät vaikuttavat esteellisyyteen

Isännöitsijän esteellisyys

Isännöitsijä on esteellinen samoilla periaattella kuin hallituksen jäsenkin on.

Hallituksen jäsen (tai isännöitsijä) ei saa osallistua sellaisen asian käsittelyyn, joka koskee:

1) hänen ja yhtiön välistä sopimusta tai muuta oikeustointa;

2) sellaista hänen hallinnassaan olevan osakehuoneiston uudistusta tai muuta kuin välttämätöntä kunnossapitoa, joka poikkeaa muiden osakkeenomistajien hallinnassa olevien osakehuoneistojen kunnossapidosta tai uudistamisesta; taikka

3) hänen osakehuoneistonsa ottamista yhtiön hallintaan.

Hallituksen jäsen ei myöskään saa ottaa osaa yhtiön ja kolmannen välisen edellä tarkoitetun asian käsittelyyn, jos hänellä on odotettavissa siitä olennaista etua, joka saattaa olla ristiriidassa yhtiön edun kanssa. (AsOYL 7:4)

Sidosryhmät synnyttävät esteellisyyden

Esteellisyys koskee siis paitsi päätöksen tekoa, myös asian käsittelyä jo ennen kuin siitä tehdään päätöksiä. Esteellisyys ei edellytä sitä, että todellista ristiriitaa välttämättä olisi edes olemassa. Esteellisyys syntyy jo siitä, että isännöitsijän etu ”saattaa olla ristiriidassa” yhtiön edun kanssa. Eli kyse on enempi siitä, miltä asia ulkopuolisen silmin näyttää kuin siitä, miten asia todella on. Tässä katsannossa on ensiarvoisen tärkeää tietää, onko isännöitsijällä esimerkiksi omistuksia tai muita intressejä niiden toimijoiden osalta, joilta taloyhtiö ostaa tavaroita tai palveluita. Periaatteessa isännöitsijän on itse jäävättävä itsensä sellaisen asian käsittelystä, jossa hän on esteellinen. Vilpillinen isännöitsijä ei näin tee, mutta sidosryhmistä tietoinen taloyhtiön hallitus voi asiaan puuttua.

Nopeaa apua lakiasioihin.