Isännöitsijän sopimuskumppanit haluavat synnyttää liiketoimintaa taloyhtiöön isännöitsijän kautta. Sopimuskumppanuus aiheuttaa isännöitsijän esteellisyyden.

Isännöitsijän sopimuskumppanit

Voiko isännöitsijä tilata taloyhtiölle tavaraa tai palvelua omalta sopimuskumppaniltaan? Näin ei pitäisi toimia, ellei taloyhtiön päättävä elin, yhtiökokous tai taloyhtiön hallitus, ole asiasta tietoinen.

Monelle elinkeinonharjoittajalle, jolla on intressejä taloyhtiöiden suuntaan, sopimuskumppanuus isännöintitoimiston kanssa on hyvä tapa tehdä myyntiä taloyhtiöille. Tämä perustuu siihen, että isännöitsijällä on joskus kovakin vaikutusvalta ja päätösvalta taloyhtiön asioiden hoitamisessa.

Asia on ongelmallinen. Isännöitsijän on toisaalta hyvä olla selvillä siitä, mitä toimijoita taloyhtiöiden ympärillä on. Isännöitsijän on syytäkin tuntea taloyhtiön kannalta merkityksellisiä elinkeinonharjoittajia, koska tosiasiassa isännöitsijältä kysytään ja hänellä on mahdollisuus vaikuttaa siihen, keneltä toimijalta taloyhtiö tavaroita tai palveluita ostaa ja keneltä ei osta. Samaan aikaan elinkeinonharjoittajat, joilla on intressi taloyhtiön suuntaan, voivat pyrkiä vaikuttamaan isännöitsijään tarjoamalla isännöitsijälle taloudellista tai muuta hyötyä sitä vastaan, että isännöitsijä suosittelee kyseisen toimijan palveluita taloyhtiölle. Liian läheinen suhde jonkun toimijan kanssa ei ole välttämättä enää hyvä asia, kun isännöitsijän pitäisi puolueettomasti ja huolellisesti hoitaa asioita aina taloyhtiön edun mukaisesti.

Sopimuskumppanuus isännöitsijän ja muun elinkeinonharjoittajan välillä muodostaa liian tiiviin yhteyden, jotta se palvelisi taloyhtiöiden etua. Isännöitsijä ei voi sitoutua yleisesti ottaen siihen kenenkään toimijan kanssa, että isännöitsijä käyttää vain kyseisen toimijan palveluita tai tavaroita niissä ostoissa, joita taloyhtiöt tekevät. Tehtävän jako taloyhtiössä olisi hyvä mennä siten, että yhtiökokous tai hallitus tekee aina päätökset siitä, mitä ostetaan ja keneltä, ja isännöitsijä korkeintaan esittelee eri vaihtoehdot taloyhtiön päätöksentekijöille. Käytännössä pieniä ostoksia, jotka ovat välttämättömiä isännöintitehtävienkin hoitamiseksi, isännöitsijät tekevät itsenäisesti taloyhtiötä sitovalla tavalla. Tällöin on oltava tarkkana siitä, että isännöitsijä ei itse hyödy sopimuksesta millään tavalla. Jos isännöitsijä itse hyötyy siitä, mitä hän taloyhtiön lukuun tilaa tai muuten sopii, on isännöitsijä esteellinen tällaisia päätöksiä tekemään.

Nopeaa apua lakiasioihin.