Isännöitsijän valinta on taloyhtiön hallituksen tehtävä. Yhtiökokous valitsee ensin hallituksen ja päättää siitä, onko taloyhtiöllä isännöitsijää ollenkaan vai eikö ole.

Isännöitsijän valinta

Taloyhtiöllä ei ole pakko olla isännöitsijää. Taloyhtiöllä on pakko olla asioita hoitava hallitus, mutta isännöitsijän valinta on vapaaehtoista. Taloyhtiöllä voi olla myös isännöitsijä, jos yhtiöjärjestyksessä niin määrätään tai yhtiökokous niin päättää. (AsOYL 7:1.1)

Yhtiöjärjestys tai yhtiökokous siis määrää siitä, onko yhtiöllä isännöitsijä vai eikö ole. Yhtiökokous on elin, joka lopulta päättää myös yhtiöjärjestyksen sisällöstä, joten viimekädessä isännöitsijästä päättää siis yhtiökokous. Tämän jälkeen, kun päätös isännöitsijän olemassaolosta on tehty, hallitus päättää sen, kuka isännöitsijäksi valitaan.

Yhtiökokous nimittää myös hallituksen ja tarvittaessa voi ottaa hallitukselta tehtäviä itselleen. Näin ollen yhtiökokouksella on viimekädessä myös mahdollisuus vaikuttaa siihen, kuka isännöitsijäksi valitaan.

Isännöitsijän tai isännöintitoimiston kanssa tehdään isännöintisopimus. Kirjallisen sopimuksen sisällä tai sen ulkopuolella sovitaan käytännöt siitä, miten isännöintitehtäviä kyseissä taloyhtiössä hoidetaan. Isännöitsijä voi hoitaa pelkästään ns. pakolliset isännöintitehtävät tai ottaa laajemman toimivallan taloyhtiössä. Näistä toimivallan rajoista on hyvä sopia heti alkuun, kun isännöitsijä valitaan. Se on sekä isännöitsijän että taloyhtiön etu. Jos isännöitsijällä itsellään on vakiintuneet käytännöt siitä, miten hän isännöintitehtäviä hoitaa, on siitä tärkeää keskustella myös uuden taloyhtiön kanssa, jotta pelisäännöt ovat selvät.

Jos isännöitsijää halutaan vaihtaa, tekee vaihdon hallitus, joka on myös valinnut isännöitsijän. Isännöitsijän erottaminen tulee voimaan välittömästi, kun siitä on isännöitsijälle kerrottu. Jos on sovittu irtisanomisajasta, eikä oikeutta purkaa sopimusta ole, voidaan erotetulle isännöitsijälle joutua maksamaan irtisanomisajalta korvaukset, vaikka hänet olisi jo vapautettu työtehtävistään. Erotetun isännöitsijän tilalle hallitus valitsee uuden isännöitsijän.

Nopeaa apua lakiasioihin.