Isännöitsijän ylityöt pitää lähtökohtaisesti korvata isännöitsijälle. Ylitöiden määrittely ja niiden maksaminen riippuu kuitenkin isännöintisopimuksesta.

Isännöitsijän ylityöt

Isännöitsijän tehtävät koostuvat pitkälti taloyhtiön päivittäisten asioiden hoitamisesta. Isännöitsijä hoitaa siis taloyhtiön hallinnon käytännön asioita.

Isännöinnistä maksettavat palkkiot määräytyvät yhtiön ja isännöitsijän välisen sopimuksen mukaisesti.  Käytännössä isännöintitoimisto on sopimuksen toinen osapuoli, ei yksittäinen isännöitsijä. Isännöitsijän kanssa ei siis solmita työsopimusta. Isännöitsijän ja taloyhtiön suhde ole työsuhde vaan yritysten välinen palvelusuhde. Koska isännöitsijän ei katsota oikeuskäytännössä olevan työlainsäädännön tarkoittama työntekijä, ei isännöitsijän palkkausta ole määritelty ei esim. työehtosopimuksin. Näihin vetoamalla ei ylitöistä voi isännöitsijä vaati taloyhtiöltä lisää maksua.

Isännöintipalkkioista voidaan siis sopia vapaasti. Taloyhtiö voi kilpailuttaa hinnat isännöintitoimistojen välillä ja valita sieltä itselleen parhaan toimijan.

Isännöitsijän isännöintipalkkio jakautuu yleensä kiinteään kuukausimaksuun sekä erilliskorvauksiin sen mukaan, mitä osapuolten välillä on eri isännöintitehtävien osalta sovittu. Olennaista isännöintisopimuksen tekemisen aikaan on tarkistaa se, mitkä toimenpiteet kuuluvat kiinteään kuukausihintaan ja mitkä toimenpiteet ovat erikseen veloitettavia. Tässä pohdinnassa käytetään usein apuna isännöintitehtäväluetteloa, joka on luetteloksi koottu listaus isännöintitehtävistä. Tässä yhteydessä sovitaan siis ensinnäkin siitä, mitä isännöitsijä ylipäätään tekee. Toisekseen sen avulla voidaan sopia siitä, mitkä tehtävät kuuluvat kiinteän kuukausihinnoittelun piiriin ja mitkä tehdään erillisveloituksen mukaisesti.

”Ylitöiden” korvattavuus on siis riippuvainen siitä, onko näissä ns. ylitöissä kyse asiallisestiottaen kuukausihintaan kuuluvista toimenpiteistä vai erillisveloituksen piiriin kuuluvista toimenpiteistä. Jos isännöitsijä yksittäistapauksessa, taloyhtiön pyynnöstä tai pakon sanelemana, tekee taloyhtiön hyväksi töitä enemmän, kuin mitä isännöintisopimus velvoittaa, pitää niistä maksaa myöskin korvaus. Jos taas isännöitsijä omasta aloitteestaan, ilman sopimusta, pakkotilaa tai taloyhtiön puolelta tulevaa pyyntö, tekee enemmän kuin mikä olisi tarpeen, ei näitä töitä välttämättä tarvitse isännöitsijälle erikseen korvata.

Nopeaa apua lakiasioihin.