Onko mahdollista nostaa isyyskanne kuoleman jälkeen? Jos lapsi on kuollut, kannetta ei voi nostaa. Miehen kuoleman jälkeen tilanne on kuitenkin toinen.

Isän kuolema

Isyyden vahvistamista koskevan kanteen nostamisessa on säännökset isyyslaissa. Isyyden vahvistamista koskevan kanteen saa nostaa ensinnäkin lapsi, jonka osalta isyyttä ei ole äidin avioliiton perusteella todettu (ei aviomiestä, joka oletettaisiin isäksi) eikä Digi- ja väestötietorekisterin (DVV) tai tuomioistuimen päätöksellä vahvistettu. Lapsi itse voi siis nostaa kanteen oletettua isäänsä vastaan isyyden vahvistamiseksi. Tällaisen kanteen nostaminen on mahdollista vielä oletetun isän kuoleman jälkeenkin. Silloin kanne nostetaan miehen oikeudenomistajia vastaan.

Kannetta isyyden kumoamiseksi ei voida panna vireille toisen puolesta, vaikka kuolleella olisi ollut oikeus kanteen nostamiseen. Siis jos lapsi, äiti tai isä on kuollut, ei heidän puolestaan voida kantajana laittaa isyyden vahvistamista koskevaa kannetta vireille. Sen sijaan isäksi todetun tai vahvistetun miehen kuoltua hänen puolisonsa ja perillisensä voivat saattaa isyyden kumoamiskanteen vireille. Aikaa tähän on vähintään vuosi miehen kuolemasta. Jos mies, joka olisi isyyden kumoamista koskevassa asiassa vastaajana, on kuollut, vastaajaksi on haastettava hänen oikeudenomistajansa. Eli isyyden kumoamista koskeva kanne voidaan nostaa isäksi vahvistettua miestä vastaan myös hänen kuoltuaan.

Tilanteissa joissa aviomies kuolee ennen lapsen syntymää, on aviomies lapsen isä mikäli syntymä tapahtuu sellaiseen aikaan, että aviomiehen olisi mahdollista olla lapsen isä tapahtumien aikoja vertailemalla. Jos äiti on ennen lapsen syntymää solminut uuden avioliiton, uusi aviomies on kuitenkin lapsen isä.

Lapsen kuolema

Isän nostama kanne lasta vastaan isyyden vahvistamiseksi ei onnistu enää sen jälkeen, kun lapsi on kuollut. Isyyslain mukaan ”kannetta ei voida saattaa vireille eikä asian käsittelyä jatkaa, jos lapsi on kuollut.” Tämä sääntö on yksiselitteinen. Vireillä jo olevan asian käsittelykin päätetään, jos lapsi kuolee.

Sellaisissa tilanteissa, joissa lapsi kuolee nopeasti syntymänsä jälkeen, voidaan isyys kuitenkin tunnustaa lapsen kuoleman jälkeen. Tällaisissa tapauksissa lapsen on tullut kuolla niin pian, ettei olosuhteet huomioon ottaen ole ollut mahdollista antaa tunnustamislausumaa lapsen eläessä. Tunnustamislausuma on tässä tapauksessa annettava ennen kuin vuosi on kulunut lapsen kuolemasta, ja isyys selvitetään normaaliin tapaan isyyslain 2 luvun nojalla.

Laki §: isyyslaki

Lue lisää isyyskanteesta.

Artikkelin kirjoitti
Suomen Juristit Oy
28.02.2017

Nopeaa apua lakiasioihin.