Isyyskanne voi koskea isyyden vahvistamista tai isyyden kumoamista. Molemmat kanteet on nostettava käräjäoikeudessa isyyslain edellytysten mukaisesti.

Isyyskanne isyyden vahvistamiseksi

Isyyden vahvistamista koskevan kanteen saa nostaa ensinnäkin 15 vuotta täyttänyt lapsi, jonka osalta isyyttä ei ole äidin avioliiton perusteella todettu (ei aviomiestä, joka oletettaisiin isäksi), eikä Digi- ja väestötietoviraston (DVV) tai tuomioistuimen päätöksellä vahvistettu. Lapsi itse voi siis nostaa kanteen oletettua isäänsä vastaan isyyden vahvistamiseksi. Kanne nostetaan nimenomaan miestä vastaan. Kanteen nostaminen on mahdollista vielä oletetun isän kuoleman jälkeenkin, jolloin kanne nostetaan miehen oikeudenomistajia eli perillisiä vastaan.

Kanneoikeus on myös miehellä, joka katsoo olevansa lapsen isä. Miehen on nostettava kanne lasta vastaan. Tälle kanteelle on lisäksi isyyslaissa erityisiä edellytyksiä, jotta sen voi nostaa. Miehellä voi olla kanneoikeus ensinnäkin sillä perusteella, että kunnan lastenvalvoja on keskeyttänyt isyyden selvittämisen, koska lapsesta tai lapsen äidistä ei ole saatu näytettä, josta oikeusgeneettinen isyystutkimus olisi voitu tehdä. Tämä voi johtua esimerkiksi äidin yhteistyöhaluttomuudesta isyyden selvittämiseksi. Toinen vaihtoehto kanteen nostamiselle on, että DVV ei ole vahvistanut isyyttä. Tässä tilanteessa DVV:n vahvistamattajättämiselle pitää olla jokin muu syy kuin se, ettei lapselta tai lapsen äidiltä ole saatu hyväksyntää miehen tekemään isyyden tunnustamiseen.

Isyyskanne isyyden kumoamiseksi

Isyyden kumoamista koskevan kanteen saa käräjäoikeudessa nostaa lapsi, äiti tai mies, jonka isyys on avioliiton perusteella todettu tai DVV:n päätöksellä vahvistettu. Edellisten lisäksi isyyden kumoamista koskevan kanteen saa nostaa muu kuin isäksi avioliiton perusteella todettu tai DVV:n päätöksellä vahvistettu mies, mikäli tämä katsoo olevansa lapsen isä. Tämän kanteen nostamiselle on kuitenkin erityisiä edellytyksiä. Ensinnäkin miehellä, joka katsoo olevansa äidin avioliiton aikana syntyneen lapsen isä, on oikeus nostaa kanne äidin aviomiehen isyyden kumoamiseksi ainoastaan, jos äiti ja aviomies ovat asuneet erillään lapsen syntymän aikaan. Lisäksi edellytetään, että mies, joka haluaa toisen miehen isyyden kumotuksi, on asunut yhdessä lapsen äidin kanssa lapsen syntymän aikaan ja osallistunut lapsen hoitoon. Vaihtoehtoisesti isyyden kumoamista ajavan miehen ja lapsen välille on pitänyt muutoin muodostua perheyhteyteen rinnastettava suhde. Tämän lisäksi tuomioistuimen tulee arvioida kanteen nostamisen olevan lapsen edun mukaista.

Lähde §: isyyslaki

Lue lisää isyyskanteesta

Artikkelin kirjoitti: 
Trainee
Suomen Juristit Oy
28.02.2017

Nopeaa apua lakiasioihin.