Jälkimarkkinat ovat markkinoita, joilla osakkeiden omistajat käyvät kauppaa aikaisemmin liikkeelle lasketuilla osakkeilla. Arvopaperimarkkinat koostuvat ensimarkkinoista ja jälkimarkkinoista.

Jälkimarkkinat ns. normaalia vaihdantaa

Jälkimarkkinoilla kyse ei enää ole itse yrityksen toiminnan rahoituksesta, vaan ”normaalista” osto-myynti tilanteesta. Osakkeiden osto ja myynti voi tapahtua joko suoraan myyjän ja ostajan välillä tai sitten keskitettyjen osakemarkkinoiden välityksellä.

Keskitetyillä osakemarkkinoilla eli arvopaperipörsseissä välittäjät käyvät kauppaa sijoittajilta saamiansa toimeksiantojen mukaisesti. Toimeksiannossa sijoittava voi ilmoittaa halukkuutensa ostaa esim. 100 tietyn yhtiön osaketta. Mikäli joku toinen on valmis myymään 100 osaketta tuohon samaan hintaan, välittäjä tekee kaupat yksityishenkilön puolesta ja saa välittämästään kaupasta jonkin tietyn palkkion.

Tehokkaat arvopaperimarkkinat edellyttävät erityisesti toimivia jälkimarkkinoita. Hyvät jälkimarkkinat myös madaltavat kynnystä hankkia arvopaperi ensimarkkinoilta.

Lisää tietoa arvopaperimarkkinoiden toiminnasta löydät mm. valtiovarainministeriön sivuilta: valtiovarainministeriö – rahoitusmarkkinat.


Lue lisää arvopaperikaupan ensimarkkinoista.

Lähde §: arvopaperimarkkinalaki


Suomen Juristit Oy
13.12.2016
(Päivitetty 16.11.2021)

Nopeaa apua lakiasioihin.