Julkinen hallintotehtävä on esim. viranomaisen tai virkamiehen päätös. Se voi olla myös yksityisen käyttämää luovutetun toimivallan käyttöä. Tällaisesta toimivallan siirtämisestä on oltava olemassa myös päätös. Julkisen hallintotehtävän hoitaminen edellyttää usein erityistoimivaltaa, joka on säädetty laissa.

Perustuslain mukaisesti hallintotehtävä voidaan antaa viranomaisten ulkopuolelle vain, jos se on tarpeen tehtävän tarkoituksenmukaisuuden hoitamiseksi.  Tarkoituksenmukaisuus on edellytys, jota on arvioitava tapauskohtaisesti. Julkisen hallintotehtävän siirtoa tukeva tarkoituksenmukaisuusperuste voisi olla ainakin toiminan tehostuminen tai vaativaa erikoistumista edellyttävät erityiskysymykset. Tarkoituksenmukaisuuskysymystä on arvioitava punnitsemalla vaihtoehtoja; julkinen valta järjestää <-> yksityinen järjestää.

Julkinen hallintotehtävä ja merkittävä julkinen valta

Merkittävää julkisen vallan käyttöä sisältäviä tehtäviä voidaan kuitenkin antaa vain viranomaiselle. Merkittävän julkisen vallan käyttöä sisältää esim. henkilöön kohdistuvat pakkokeinot tai muu henkilön perusoikeuksia merkittävästi rajoittava toiminta.

Julkisia hallintotehtäviä toteuttavat siis pääsääntöisesti julkinen sektori. Tehtäviä, jotka sisältävät julkista valtaa voidaan tarkoituksenmukaisuusarvioinnin kestäessä siirtää yksityiselle sektorille. Kuitenkaan tehtäviä, joiden käyttö sisältää merkittävää julkisen vallan käyttöä ei voida siirtää. Julkisen vallan käyttö ja merkittävän julkisen vallan käyttäjä on määritetty perustuslaissa.

Perustustuslakivaliokunta katsoi, mm. hallinnollisen seuraamuksen määräämisen sisältävän julkisen vallan käyttöä.


Lue lisää hallinnollisesta sanktiosta seuraamuksena.

Lähde §: Suomen Perustuslaki, hallintolaki


Suomen Juristit Oy
27.12.2016
(Päivitetty 25.11.2021)

Nopeaa apua lakiasioihin.