Hallinnollinen sanktio on hallintoviranomaisen määräämä rangaistuksen luonteinen seuraamus. Sanktioiden määräämisestä säädetään useissa erityislainsäädännöissä. Myös toimivalta kyseisen hallinnollisen seuraamusmaksun määräämiseen tulee usein erityislaista. Sanktioita voivat olla erilaiset rikemaksut ja muut seuraamusmaksut sekä kurinpitotoimet. Hallinnolliset sanktiot on erotettava kokonaan rikosoikeusjärjestelmästä.

Hallinnollinen sanktio voi olla…

Ajokielto on tyypillinen hallinnollinen sanktio, siinähän kuljettajan ajo-oikeus evätään määräajaksi. Huomattavaa kuitenkin on, että tuomioistuimen määräämä ajokielto on liikennerikokseen (kuten rattijuopumus tai törkeä liikenneturvallisuuden vaarantaminen) liittyvä oheisseuraamus, eikä se siinä muodossaan näin ollen ole puhdas hallinnollinen sanktio. Väliaikainen ajokielto on kuitenkin puhtaasti hallinnollinen seuraamus silloin, kun poliisi määrää ajokiellon esim. toistuvien vähäisten liikennerikkomusten vuoksi.

Seuraamusmaksu voi olla esim. veronkorotus.

Kaksoisrangaistavuuden kielto huomioitava

Nykyään käydään paljon keskustelua siitä rikkooko ko. oheissanktiot ja seuraamusmaksut euroopan ihmisoikeussopimuksen kaksoisrangaistavuuden kieltoa. Kaksoisrangaistavuuden kielto oikeusperiaatteena kieltää tuomitsemasta kahdesti samassa asiassa. Keskustelua käydään lähinnä siitä, mihin kaikkeen kaksoisrangaistavuuden kieltoa olisi sovelletava ja kuinka laajalle kielto yltää.


Suomen Juristit Oy
14.12.2016
(Päivitetty 16.11.2021)

Nopeaa apua lakiasioihin.