Julkisoikeudellisen laitoksen itsenäisyys määritellään yleensä laissa tehtävien ja toimivallan muodossa. Julkisoikeudellinen laitos (myös julkisyhteisö tai julkisoikeudellinen yhteisö) on luonnollisten henkilöiden tai oikeushenkilöiden muodostama lainsäädäntötoimin perustettu yhteisö. Luonnollisia ihmisiä ovat elävät ihmiset. Oikeushenkilöitä eli juridisia henkilöitä ovat erilaiset yritykset, yhteisöt ja julkisoikeudelliset tahot.

Pääsääntöisesti vain laissa säädetyt oikeushenkilöt voivat saada oikeusubjektin aseman. Oikeussubjektin asema on merkityksellinen, koska vain oikeussubjekti on sellainen taho, joka voi itsenäisesti saada oikeuksia ja tulla velvoitetuksi. Tätä kutsutaan oikeuskelpoisuudeksi.

Julkisoikeudellisen laitoksen itsenäisyys ja tehtävät määritellään laissa

Itsenäiset julkisoikeudelliset laitokset muodostavat välillisen valtionhallinnon. Julkisoikeudellisille laitoksille on uskottu julkista valtaa. Ne päättävät ihmisiin kohdistuvista oikeuksista ja velvollisuuksista siten kuin laissa on määritelty. Itsenäisiä julkisoikeudellisia laitoksia ovat muun muassa Kansaneläkelaitos ja Suomen Pankki. Itsenäisillä julkisoikeudellisilla laitoksilla on tavallisesti myös oma talous ja hallinto. Toiminnan laillisuutta valvotaan monin tavoin.


Lue lisää hyvästä hallinnosta.

Lähde §: hallintolaki


Suomen Juristit Oy
22.12.2016
(Päivitetty 15.11.2021)

Nopeaa apua lakiasioihin.