Hyvä hallinto tarkoittaa niitä vaatimuksia mitä julkisen hallinnon on noudatettava.  Hallinnon päätöksentekoa koskevan lainsäädännön tavoitteena on toteuttaa ja edistää hyvää hallintoa sekä oikeusturvaa hallintoasioissa. Lain tarkoituksena on myös edistää hallinnon palvelujen laatua ja tuloksellisuutta.

Hyvä hallinto =  5 elementtiä

1.Oikeusperiaatteita kunnioitetaan; Oikeusperiaatteita on esim. tasapuolisuus ja tarkoitussidonnaisuus. Kansalaisia on kohdeltava hallintoasian käsittelyssä tasapuolisesti ja toimivaltuuksia saa käyttää vain laissa määritettyyn tarkoitukseen.

2.Palvelu on asianmukaista; Käsittely on järjestettävä niin, että asiakas saa asianmukaisen palvelun ja viraomainen suoriutuu tehtävästä tuloksellisesti.

3. Neuvontavelvollisuus; Asiakkaille on annettava asian hoitamiseen liittyvä neuvonta ja vastattava asiointia koskeviin tiedusteluihin ja kysymyksiin.

4. Hyvän kielenkäytön vaatimus; Kielenkäytön on oltava asiallista ja ymmärrettävää.

5. Viranomaisten yhteistyö; Toista viranomaista on tarvittavassa laajudessa ja toimivallan riittäessä pyynnöstä avustettava toista viranomaista.


Lue lisää hyvän hallinnon periaatteista.

Lähde §: hallintolaki


Suomen Juristit Oy
21.12.2016
(Päivitetty 19.11.2021)

Nopeaa apua lakiasioihin.