Kala on vapautettava, jos se on pyydetty vastoin annettuja pyyntimittoja. Kala on aina laskettava takaisin veteen, jos se on saatu rauhoitus- tai kieltoaikana. Myös kielletyllä kalastusvälineellä tai pyydyksellä saatu kala on laskettava veteen. Kielletyllä kalastustavalla tai pyyntimenetelmällä saatu kala on samoin laskettava veteen.

Kala on vapautettava rangaistuksen uhalla

Kalastusrikkomukseen syyllistyy se joka ei noudata kalastustavasta, pyyntimenetelmäää tai kalastuvälinettä koskevaa rajoitusta. Samoin rikkomukseen syyllistyy myöt se joka pitää kiellettyä kalastusvälinettä kalastukseen käytettävässä kulkuneuvossa helposti pyyntiä varten käsiin saatavilla. Myös yli- tai alimittaisen kalan ottaminen saaliiksi on rangaistavaa.

Myös kalastuskieltoalueen noudattamatta jättäminen ja pyydyksen pitäminen rauhoitusaikana on vähintään kalastusrikkomusta. Kalastusrikkomus on määritelty kalastulaissa ja kalastusrikos rikoslaissa. Luvattomasta pyynnistä säädetään lisäksi rikoslaissa.

Laittomasti pyydetyn saaliin menettää valtiolle rikoshyötynä. Myös tekoväline, eli pyydys tai kalastusväline menetetään useimmiten valtiolle rikoksentekovälineenä.

kalastuslaki

rikoslaki

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/

Nopeaa apua lakiasioihin.