Kansainvälinen oikeusapu voi tulla tarpeeseen riita-asiassa, jos suomalainen tuomioistuin tarvitsee oikeusapua vieraan valtion viranomaisilta. Kansainvälisestä oikeusavusta on erotettava ”oikeusapu”, jota yksityishenkilöt voivat saada valtion varoista.

Kansainvälinen oikeusapu perustuu maiden välisiin sopimuksiin

Valtioiden välillä annettava oikeusapu voi perustua kansainväliseen yleissopimukseen. Se voi perustua myös maiden väliseen keskinäiseen kahdenväliseen sopimukseen. Joskus se voi perustua myös kansalliseen lainsäädäntöön tai vakiintuneeseen käytäntöön.

Kv-oikeusapu riita-asioissa liittyy muun muassa tiedoksiantoon, todisteiden vastaanottamiseen, vieraiden valtioiden oikeusjärjestyksestä saatavaan tietoon sekä lapsikaappausasioihin. Usein oikeusapua tarvitaan myös silloin, kun joku osallisista oleskelee ulkomailla. Jos tiedoksiannon vastaanottaja tiettävästi oleskelee ulkomailla ja osoite on tiedossa voi tuomioistuin turvautua ulkomaan viranomaisen apuun tiedoksiannossa. Joissakin tilanteessa myös todisteena käytettävä asiakirja tai esine on toisessa valtiossa.


Lue lisää oikeudenkäynnin valmisteluistunnosta.

Lähde §: oikeudenkäymiskaari


Suomen Juristit Oy
28.12.2016
(Päivitetty 25.11.2021)

Nopeaa apua lakiasioihin.