Kanssavelallinen on se, joka on velallisen kanssa yhteisvastuussa velasta. Yleensä tämä taho on merkitty velkasitoumukseen kanssavelalliseksi, vaikka luotto olisikin myönnetty toiselle velallisista. Tämä tarkoittaakin käytännössä sitä, että sekin taho, joka ei luottoa ole saanut voi joutua vastaamaan velasta täysimääräisesti.

Yhteisvelkasuhteessa kaksi tai useampi taho voi ottaa vastuun velasta solidaarisesti (yhteisvastuu) tai ositellusti. Ositellussa yhteisvelkasuhteessa vastuu velan maksamisesta on jaettu ja kukin velallinen vastaa siitä omasta osastaa mistä on sovittu.

Velallinen ja kanssavelallinen voivat hakea yksityishenkilön velkajärjestelyssä yhteistä maksuohjelmaa.

Kanssavelallinen ja takautumisoikeus

Takautumisoikeus on velalliselle syntyvä oikeus saa kassavelalliselta suoritus (rahaa tai muuta), jos velallinen on maksanut velasta enemmän kuin oman osuutensa tai takaaja on maksanut toisen velan. Takautumisoikeus voi yhteisvelkasuhteessa syntyä takauksen perusteella tai vekselin siirron yhteydessä.


Lue lisää takautumisoikeudesta.

Lähde §: laki yksityishenkilön velkajärjestelystä


Suomen Juristit Oy
28.12.2016
(Päivitetty 25.11.2021)

Nopeaa apua lakiasioihin.