Ostajalla on mahdollisuus purkaa kauppa myyjän viivästyksen johdosta, jos sopimusrikkomuksella on hänelle olennainen merkitys ja myyjä käsitti tämän tai hänen olisi pitänyt se käsittää. Mikäli vain osa toimituksesta on viivästynyt, koskee purkaminen pääsääntöisesti vain viivästynyttä erää. Jos viivästynyt erä on kuitenkin ollut olennainen osa koko kauppaa, saa ostaja purkaa kaupan kokonaisuudessaan.

Mahdollisen Sopimusrikkomuksen arviointi

Sopimusrikkomuksen olennaisuus ratkaistaan aina yksittäisen tapauksen olosuhteiden perusteella. Arvioinnissa tulee painottaa ostajan intressejä ja pohdittava sitä, kuinka tärkeää ostajalle olisi ollut saada tavara tai erä ajoissa. Jos tavara lopulta toimitetaan ostajalle viivästyneenä, voi ostaja tällöinkin purkaa kaupan. Vaatimuksena on tosin, että ostajan on oltava aktiivinen ja ilmoitettava myyjälle halustaan purkaa kauppa kohtuullisessa ajassa. Esimerkiksi, jos ostajan tilaamat auton talvirenkaat saapuvat pari viikkoa myöhässä, mutta ostaja ilmoittaakin kaupan purkamisesta myyjälle vasta kuukauden jälkeen renkaiden saapumispäivästä, on purkuperuste todennäköisesti vanhentunut.

Ostajan purkuoikeus

Jos myyjän viivästys jatkuu ja sopimusrikkomus on olennainen, saa ostaja purkaa kaupan. Ostaja voi myös asettaa myyjälle määrätyn lisäajan, jonka kuluessa luovutuksen tulisi tapahtua. Jos ei lisäaika ole kohtuuttoman lyhyt, ostaja saa purkaa kaupan, jollei tavaraa luovuteta lisäajan kuluessa. Asetetun lisäajan vielä kuluessa ostaja saa purkaa kaupan vain, jos myyjä ilmoittaa, ettei hän täytä sopimusta tämän ajan kuluessa. Muilla perusteilla ostaja ei saa purkaa kauppaa antamansa lisäajan aikana.

Jos lisäaikaa myyjälle ei aseteta, saa ostaja purkaa kaupan, jollei tavaraa luovuteta kohtuullisessa ajassa siitä, kun vaatimus sopimuksen täyttämistä on myyjälle esitetty. Kohtuullinen aika on laissa käytetty termi, jonka pituus yksittäistapauksittain vaihtelee ja ratkaistaan viime kädessä erillisessä oikeudenkäynnissä.

Ostajan purkuoikeus on rajoitetumpi tilanteissa, joissa kaupan kohteena on tavara, joka on valmistettava tai hankittava erityisesti ostajaa varten hänen ohjeiden tai toivomusten mukaisesti. Tällainen tilanne voi tulla kyseeseen, kun tilataan esimerkiksi hääpuku mittatilaustyönä. Mikäli myyjällä ei ole mahdollisuutta käyttää tällaista tavaraa hyväkseen muulla tavoin ilman huomattavaa tappiota, ostaja saa purkaa kaupan myyjän viivästyksen vuoksi ainoastaan jos kaupan tarkoitus jää hänen osaltaan viivästyksen vuoksi olennaisesti saavuttamatta. Toisin sanoen, jos hääpuku ei ollut valmis hääpäivään mennessä, on ostajalla oikeus purkaa kauppa.

Arviointi kaupan purkamisesta myyjän viivästyksen johdosta on hyvin tapauskohtaista. Tällöin tulee pohtia paljon hankalia käsitteitä kuten: ’olennainen merkitys’ tai ’kohtuullinen aika’ , mikä ei aina ole kovinkaan helppoa. Vaativissa tilanteissa on hyvä kääntyä ammattilaisen puoleen.

Lue lisää hinnanalennuksesta virheellisyyden johdosta.

Suomen Juristit Oy
29.06.2021

Nopeaa apua lakiasioihin.