Kauppahinta ilmoitetaan yleensä kuluttajakaupassa tuotteen mainonnan yhteydessä; sekä esim. vähittäiskaupassa hintalapuissa tuotteen esillepanon yhteydessä. Muuten tavaran hinta on se millaiseksi hinta on sovittu. Sopimus on lähtökohtaisesti sitova suullisena ja kirjallisena.

Kauppahinta jos siitä ei ole sovittu

Jos tavaran hinnasta ei ole sovittu, on ostajan maksettava tavarasta ostohetken mukainen käypä hinta. Käypää hintaa arvioitaessa on otettava huomioon tavaran laatuun ja ominaisuuksiin sekä muihin olosuhteisiin liittyvät seikat.

Muita olosuhteita voi olla esim. myyjän tekemä työ sopimuksen täyttymiseksi jos ostaja on siitä kaupantekohetkellä tietoinen.

Markkinoinnissa annettu tieto

Jos myyjä on tavaraa markkinoitaessa antanut sen hinnasta tai hinnan laskemistavasta kaupantekoajankohdan hintatasoa tarkoittavia tietoja, joiden voidaan olettaa vaikuttaneen kauppaan, hinta määräytyy annettujen tietojen mukaisesti. Ostaja ei yleensä ole velvollinen maksamaan kauppahintaa ennen kuin tavara on hänen saatavillaan.


Lue lisää kauppahinnan maksamisesta.

Lähde §: kuluttajansuojalaki


Suomen Juristit Oy
28.12.2016
(Päivitetty 25.11.2021)

Nopeaa apua lakiasioihin.