Milloin kauppahinta on maksettava?

Ostajan on maksettava kauppahinta myyjän sitä vaatiessa, ei kuitenkaan ennen kuin tavara on hänen saatavillaan. Kauppahinnan maksuajankohdasta ja maksutavasta voidaan myyjän ja ostajan kesken sopia. Ennen kauppahinnan maksamista ostajalla on oikeus tarkastaa tavara asianmukaisella tavalla, ellei tarkastus ole yhteensopimaton sovitun luovutus- ja maksutavan kanssa.

Jos maksu suoritetaan pankin tai postin välityksellä, maksun katsotaan tapahtuneen sinä päivänä, jona pankki tai posti on hyväksynyt ostajan asianmukaisen maksutoimeksiannon. Maksun siirto pankkiryhmästä toiseen voi viedä päivän tai pari, ulkomaille kauemmin. Maksamattoman kauppahinnan osalta myyjällä on oikeus vaatia myös laillisen viivästyskoron suorittamista.

Nopeaa apua lakiasioihin.