Käytetyn tavaran kauppa on usein irtaimen kauppaa, johon soveltuu sopimusoikeuden yleiset perusperiaatteet: sopimuksen sitovuuden periaate ja sopimusvapauden periaate. Sopimukseen voi lähtökohtaisesti ryhtyä kuka tahansa, ja koska sopimukseen pätee muotovapaus, voi sopimuksen yleensä solmia sen sisältöisenä kuin itse haluaa.

Sopimus syntyy tavaran kaupassa tarjouksella ja sen hyväksyvällä vastauksella. Tarjous ei ole voimassa loputtomasti, vaan se umpeutuu kohtuullisen ajan kuluttua. Myyjän kannattaakin kirjata tarjoukseen tarjouksen kesto, eli vastauksen antamisen viimeinen määräpäivä. Jos tarjoukseen ei vastata, lakkaa tarjous olemasta voimassa.

Myyjän päävelvoite on yleensä luovuttaa määräajassa sopimuksen mukainen tavara. Ostajan päävelvoite on taas maksaa sovittu kauppahinta.

Käytetyn tavaran kunto

Käytetyn tavaran kunto on tavallisin erimielisyyden aihe käytetyn tavaran kaupassa. Myyjä saattaa helposti hieman yliarvioida tuotteensa kuntoa, tai piilotella siinä mahdollisesti olevia virheitä paremman kauppahinnan saamiseksi. Jatkoselvittelyt voi helpoiten välttää, mikäli ostaja tutustuu mahdollisuuksien mukaan huolellisesti tavaraan ennen ostopäätöstä. Kirjallisen kauppakirjan tekeminen auttaa aina molempia osapuolia, mihin voidaan tarkastikin kirjata kuvaus tavaran kunnosta. Näin ostaja tietää mitä ostaa, eikä pety, ja erimielisyyksien noustessa molemminpuolinen todistelu helpottuu.

Käytetty tavara voidaan myydä ehdolla tai varaumalla, jolla viitataan tavaran kuntoon myyntihetkellä. Ostajan tulee ennen ostamista tutkia tavara kunnolla, sillä virheestä, jonka ostaja olisi voinut huomata tavaran normaalitarkastuksessa, ei yleensä voi valittaa. Tavaran on oltava ominaisuuksiltaan ja käytöltään sellainen, kuin siitä etukäteen annetut tiedot antavat olettaa.

Annettujen tietojen on pidettävä paikkansa

Tavara, joka on myyty sellaisena kuin se on, tai vastaavaa varaumaa käyttäen, on virheellinen, jos tavara ei vastaa niitä tietoja, jotka myyjä on ennen kaupantekoa antanut sen ominaisuuksista tai käytöstä. Samoin tavarassa on virhe, jos myyjä on ennen kaupantekoa laiminlyönyt velvollisuutensa antaa ostajalle tiedon sellaisesta tavaran ominaisuuksia tai käyttöä koskevasta olennaisesta seikasta, josta hänen täytyy olettaa tienneen ja josta ostaja perustellusti saattoi olettaa saavansa tiedon. Myyjällä on siten velvollisuus tietyissä tilanteissa korjata ostajan virheellinen käsitys. Näiden tietojen on tullut oletettavasti vaikuttaa kauppaan, jotta tavara katsottaisiin niiden perusteella virheelliseksi. Tavarassa on virhe myös siinä tilanteessa, missä tavara on huonommassa kunnossa kuin ostajalla sen hinta ja muut olosuhteet huomioon ottaen on ollut perusteltua aihetta edellyttää.

Lue lisää tavaran virheestä.

Lähde §: kauppalaki

Suomen Juristit Oy
30.12.2016
(Päivitetty 29.07.2021)

Nopeaa apua lakiasioihin.