Käytetyn tavaran kauppa

Käytetyn tavaran kauppa on usein irtaimen kauppaa. Siihen soveltuu kaksi sopimusoikeuden yleiset perusperiaateet; sopimuksen sitovuuden periaate ja sopimusvapauden periaate. Sopimukseen voi ryhtyä kuka haluaa ja hän voi solmia voi lähtökohtaisesti sen sisältöisiä sopimuksia kuin haluaa. Sopimus on muotovapaa.

Sopimuksen syntyyy tavaran kaupassa tarjouksella ja sen hyväksyvällä vastauksella. Tarjous ei ole voimassa loputtomasti. Se on voimassa kohtuullisen ajan. Myyjän kannattakin kirjata tarjoukseen tarjouksen kesto ts. vastauksen antamisen viimeinen määräpäivä. Jos tarjoukseen ei vastata lakkaa tarjous olemasta voimassa.

Myyjän päävelvoite on yleensä luovuttaa määräajassa sopimuksen mukainen tavara. Ostajan päävelvoite on taas maksaa sovittu kauppahinta sovitusti.

Käytetty tavara kunto

Käytetyn tavaran kunto on tavallisin käytetyn tavaran kuntoon liittyvä erimielisyyden aihe. Myyjällä on intressi yliarvioida tuotteensa kunto ja piilotella siinä mahdollisesti olevia virheitä paremman hinnan saamiseksi. Ostaja vältyykin parhaiten tutustumalla huolellisesti tavaraan ennen ostopäätöstä. Kirjallisen kauppakirjan tekeminen auttaa aina molempia osapuolia. Kauppakirjaan voidaan otta tarkkakin kuvaus tavaran kunnosta. Näin ostaja tietää mitä ostaa, eikä pety. Kummankin osapuolten kannalta kirjallinen kauppakirja auttaa todistelussa.

Irtaimen kauppakirja

Käytetty tavara voidaan myydä ehdolla tai varaumalla, jolla viitataan tavaran kuntoon myyntihetkellä. Ostajan tulee ennen ostamista tutkia tavara kunnolla, sillä virheestä, jonka ostaja olisi voinut huomata tavaran normaalitarkastuksessa, ei yleensä voi valittaa. Tavaran on oltava ominaisuuksiltaan ja käytöltään sellainen, kuin siitä etukäteen annetut tiedot antavat olettaa.

Annettujen tietojen on pidettävä paikkansa

Tavara, joka on myyty ”sellaisena kuin se on” tai vastaavaa varaumaa käyttäen, on virheellinen, jos tavara ei vastaa niitä tietoja, jotka myyjä on ennen kaupantekoa antanut sen ominaisuuksista tai käytöstä. Samoin tavarassa on virhe, jos myyjä on ennen kaupantekoa laiminlyönyt antaa ostajalle tiedon sellaisesta tavaran ominaisuuksia tai käyttöä koskevasta olennaisesta seikasta, josta hänen täytyy olettaa tienneen ja josta ostaja perustellusti saattoi olettaa saavansa tiedon. Myyjällä on siten velvollisuus tietyissä tilanteissa korjata ostajan virheellinen käsitys.

Näiden tietojen on tullut oletettavasti vaikuttaa kauppaan, jotta tavara katsottaisiin niiden perusteella virheelliseksi. Tavarassa on virhe myös, jos se on huonommassa kunnossa kuin ostajalla sen hinta ja muut olosuhteet huomioon ottaen on ollut perusteltua aihetta edellyttää.

Esim. internet kaupassa ostajan kannattakin tallentaa itselleen myynti-ilmoitus, josta parhaiten selviää kirjallisesti myyjän ilmoittama irtaimen kunto. Näin ollen ostaja voi vedota annettujen tietojen virheellisyyteen uskottavasti, vaikka myyjä on myynti-ilmoituksen poistanutkin.

Nopeaa apua lakiasioihin.