Milloin tavarassa on virhe?

Ostajan on voitava luottaa siihen, että hänen ostamansa tavara on sellaisessa kunnossa kuin kaupantekohetkellä on sovittu. Tavarassa on virhe, jos se ei ole sellainen kuin myyjä on sen sanonut olevan. Uuden tavaran on sovelluttava ostajan käyttötarkoitukseen ja jopa sellaiseen erityistarkoitukseen, josta myyjä oli tietoinen.

Uuden tavaran on vastattava myyjän mahdollisesti esittämää näytettä tai mallia. Näytekappale ei siis koskaan saa olla parempi kuin myytävä tuote. Uusi tavara on yleensä virheellinen, jos se on rikkinäinen.

Tuote on virheellinen myös siinä tapauksessa, että se ei ole niin kestävä kuin kuluttaja on odottanut sen olevan. Kuluttajan odotukset tavaran kestävyydestä on kuitenkin oltava perusteltuja ja objektiivisestikin arvioiden asiallisia. Myydyn tavaran on myös täytettävä viranomaisten asettamat vaatimukset. Esimerkiksi lasten leluille on asetettu erilaisia vaatimuksia. Niistä ei saa irrota pieniä osia, väriä tai muita aineita. Tavara on oltava oikein asennettu tai sen mukana on annettava tarpeelliset asennus- ja käyttöohjeet. Pelkästään käyttöohjeiden puuttuminen saattaa aiheuttaa tuotteen virheellisyyden.

Käytetty tavara voidaan myydä ”sellaisena kuin se on”. Kirpputorilta ostetun vaatteen ei siis voida olettaa olevan ehjä tai välttämättä edes puhdas. Tuotteessa on kuitenkin virhe, jos se ei vastaa myyjän antamia tietoja.

Nopeaa apua lakiasioihin.