Ostaja voi huomata kaupanteon jälkeen, ettei hän sittenkään halua tai tarvitse tavaraa, esimerkiksi taloudellisen tilanteensa, markkinaolosuhteiden tai muun mielenmuutoksen seurauksena. Mikäli ostaja ilmoittaa myyjälle halustaan vetäytyä sopimuksesta ennen tavaran luovutusta, on kyseessä tilauksen peruuttaminen. Tämä voi tulla kyseeseen esimerkiksi tilanteessa, jossa asiakas tilaa myymälässä haluamansa tavaran noutaakseen sen toimitusajan jälkeen, mutta ilmoittaakin myyjälle ennen tavaran saapumista halustaan purkaa kauppa. Jos osapuolten välisessä sopimuksessa on sovittu peruuttamisoikeudesta, ei vetäytymistä katsota sopimusrikkomukseksi.  

Tietyissä tilanteissa tilauksen peruuttaminen voi kuitenkin osoittautua sopimusrikkomukseksi. Tällaisia tilanteita ovat ne, joissa tavara on valmistettu tai hankittu ostajaa varten. Jos ostaja peruuttaa tilauksen, ei myyjällä kuitenkaan ole oikeutta pysyä sopimuksessa. Tämä tarkoittaa sitä, että peruutusilmoituksen saatuaan myyjän tulee pyrkiä rajoittamaan peruutuksesta aiheutuvia kustannuksia ja vahinkoja, eikä näin ollen saa esimerkiksi jatkaa tavaran valmistamista mikäli tavara on nimenomaisesti valmistettu erityisesti ostajaa varten. Usein kuitenkin edullisin tapa menetellä on myydä ostajalle tilattu tavara jollekin toiselle asiakkaalle.  

Vahingonkorvaus

Myyjällä ei myöskään ole oikeutta vaatia kauppahinnan maksamista, mikäli tavaran tilaus perutaan ennen tavaran luovuttamista. Myyjällä on kuitenkin oikeus vahingonkorvaukseen vahingoista, jotka syntyvät ostajan peruutuksen johdosta. Korvaus kattaa tällöin myös ne erityiset kustannukset, joita myyjälle on aiheutunut sopimuksen tekemisestä ja täyttämisestä ja jotka todennäköisesti jäävät hyödyttömiksi. Tällaisia kustannuksia voivat olla esimerkiksi työkustannukset, joista myyjä ei voi hyötyä sillä tavara on suunniteltu erityisesti ostajalle, ja näin ollen sen valmistamista ei voida jatkaa peruutuksen jälkeen ja jo käytetyt työtunnit menevät hukkaan.  

Myös materiaalikustannukset voivat kuulua korvausvelvollisuuden piiriin, mikäli tavaraa varten on hankittu erityisiä materiaaleja, joita myyjä ei voi hyödyntää muille asiakkaille suunniteltujen tavaroiden valmistamisessa. Myös esimerkiksi sopimusta edeltäneet tarjous- ja kustannuslaskelmat, sekä hintaerotus joka syntyy kun myyjä joutuu myymään tavaran halvemmalla hinnalle toiselle ostajalle voivat tulla korvattavaksi. Vahingonkorvauksen määrää laskettaessa huomioon tulee ottaa muun muassa tavaran hinta, sopimuksen peruutuksen ajankohta sekä sopimuksen täyttämiseksi suoritetut toimenpiteet.  

Lue lisää tavaran kauppahinnan maksamisesta.

Lähde §: kuluttajansuojalaki, kauppalaki, HE 360/1992 vp

Suomen Juristit Oy
29.07.2021

Nopeaa apua lakiasioihin.