Rakentamisoikeus voi olla periaatteessa kenellä tahansa. Tosin laki asettaa tiettyjä edellytyksiä rakennushanketta johtavalle henkilölle. Edellytyksiä rakennushankkeesta vastaavalla henkilölle on asetettu muun muassa rakennushankkeen suorittamista vastaava kokemus sekä koulutus. Vastaavaa työnjohtajaa koskevat säännökset koskevat vain rakennushankkeita, joihin tarvitaan rakennuslupa. Jos rakentamislupaa ei tarvita, ei rakennusvalvontaa tarvitse suorittaa. 

Vastaava Työnjohtaja

Sellaiselle rakennushankkeelle, joka edellyttää lupaa, on valittava vastaava työnjohtaja. Vastaavan työnjohtajan tehtäviin kuuluu valvoa, että rakennushanketta varten annettuja lupamääräyksiä ja ohjeita noudatetaan asianmukaisesti. Työnjohtajan tulee lisäksi valvoa rakentamisen laatua ja rakennustyön suorittamista. Rakennustyötä ei saa aloittaa tai jatkaa, ellei työssä ole hyväksyttyä vastaavaa työnjohtajaa.

Vastaavan työnjohtajan kelpoisuutta suorittaa määrättyä rakennushanketta, on kunnan rakennusvalvontaviranomaisen päätettävissä. Rakennusvalvontaviranomaisen on harkitessaan otettava huomioon rakentamishankkeen erityisominaisuudet ja työnjohtajan soveltuvuus niiden toteuttamiseen. Huomiota on kiinnitettävä esimerkiksi rakentamishankkeessa käytettävään erikoistekniikkaan sekä rakennuspaikan erityisvaatimuksiin. Kunnan rakennusvalvontaviranomainen voi peruuttaa työnjohtajan hyväksymispäätöksen esimerkiksi tehtävien laiminlyönnin vuoksi.  

Lue lisää asuntokauppasopimuksesta rakentamisvaiheessa.

Suomen Juristit Oy
07.07.2021

Nopeaa apua lakiasioihin.