Kestosuoritussuhde -termi liittyy velvoitteen täyttämiseen. Velvoitteet voidaan jakaa kerta- ja kestosuorituksiin. Velvoite on velkasuhteessa olevan velallisen velvollisuus johonkin suoritukseen velkojalle. Suoritukseen johon saajalla on esim. sopimukseen perustuva saamisoikeus. Sidonnaisuus (velkasuhde) alkaa velvoitteen syntyessä ja lakkaa täytettäessä velvoite tai esim. saatavan vanhentuessa.

Kertasuoritus on kyseessä, kun velallinen täyttää velvoitteensa yhdellä suoritustoimella. Tällainen tilanne on käsillä esimerkiksi, kun ostaja maksaa ostamansa tavaran tai suorittaa rahavelan kerralla. Vastaavasti kuluttajakaupassa tai irtaimen kaupassa myyjän luovuttaessa tavaran ostajalle tapahtuu kertasuoritus.

Kestosuoritussuhde on usein pitkäaikainen

Kestosuorituksessa osapuolten välillä vaikuttaa pidempiaikainen sidonnaisuus joka sisältää useita toistuvia suorituksia. Sidonnaisuus voidaan sopia olemaan voimassa ennalta määritellyn ajan tai toistaiseksi. Tyypillisiä kestosuoritussopimuksia ovat esimerkiksi vuokra-, työ- ja erilaiset yhteissuhdesopimukset kuten franchising-sopimukset. Samoin elatusapu on usein kuukausittain suoritettava toistuvaissuoritus.

Kysymys oikeasta suorituksesta on keskeinen kestovelkasuhteessa. Koska suhteeseen kuuluu jatkuvat suoritukset, voidaan suorituksen oikeellisuuttakin tarkastaa milloin vain velvoitteen voimassaoloaikana. Esimerkiksi työsopimussuhteessa työtekovelvoitteen, joka on työntekijän päävelvoite, on oltava sopimuksen mukaista koko työsuhteen ajan. Samoin työnantajan oikea suoritus arvioidaan aina sovitussa palkanmaksussa pysymisen kautta.


Lue lisää jaollisista ja jaottomista suorituksista.


Suomen Juristit Oy
29.12.2016
(Päivitetty 25.11.2021)

Nopeaa apua lakiasioihin.