Kiinteistönvälittäjää voidaan pitää kaupan kolmantena osapuolena, jonka tehtävänä on olla mukana asunto- tai kiinteistökaupassa. Välittäjä ei varsinaisena merkityksessä ole osapuolena kaupassa, vaan hänen tehtävänään on saattaa kaupan osapuolet yhteen välittäjän roolissa ja saada kauppasopimus syntymään myyjän ja ostajan välillä.

Mitä on kiinteistönvälitys?

Kiinteistönvälitys on toimintaa, jossa tulon saamiseksi saatetaan kaupan osapuolet yhteen luovutettaessa kiinteistöä tai sen osaa, rakennusta, osakkeita tai osuuksia, jotka antavat hallintaoikeuden kiinteistöön tai sen osaan, rakennukseen tai huoneistoon. Mainituilla osakkeilla tarkoitetaan esimerkiksi asunto-osakeyhtiön ja liikehuoneistojen hallintaan oikeuttavia asunto-osakeyhtiön osakkeita. 

Kiinteistönvälitykseen kuuluu myös sellainen toiminta, jonka tarkoituksena on edellä mainittua omaisuutta koskevan vuokrasopimuksen tai muun käyttöoikeutta koskevien sopimuksien laatiminen ja aikaansaaminen, lukuun ottamatta huoneenvuokrasopimusta. Kiinteistönvälitykseen sisältyy myös muun muassa osaomistusasunnon välitys.

Kuka voi olla kiinteistönvälittäjä?

Kiinteistönvälitystä voi harjoittaa vain sellainen yksityinen elinkeinonharjoittaja tai oikeushenkilö, joka on rekisteröity kiinteistönvälitysliikkeeksi. Lisäksi lupa harjoittaa vuokrahuoneiston välitystä on vain sellaisella yksityisellä elinkeinonharjoittajalla tai oikeushenkilöllä, joka on rekisteröity vuokrahuoneiston välitysliikkeeksi. Aluehallintavirasto valvoo rekisteröitymisiä.  

Lue lisää kiinteistönvälitykseen liittyvistä lyhenteistä.

Suomen Juristit Oy
21.07.2021

Nopeaa apua lakiasioihin.