Kilpailunrajoituslainsäädännön tavoitteena on terveen ja toimivan taloudellisen kilpailun turvaaminen vahingollisilta kilpailunrajoituksilta. Tällöin turvataan ensinnäkin kilpailuedun hankkimista hyödykkeen laadun, hinnan tai muiden ominaisuuksien avulla ja sen lisäksi pyritään varmistamaan elinkeinonharjoittajien markkinamekanismin ohjaama toimintavapaus sekä vapaa hinnanmuodostus. Toimivan kilpailu edellyttää ennen muuta alalle pääsyn vapautta sekä taloudellista kilpailua rajoittavien kilpailunrajoitusten poistamista. Kilpailunrajoituslainsäädännön keskeinen tavoite on siis turvata vapaa kilpailu, jossa markkinamekanismi toimii häiriöttä. Kilpailulainsäädännön taustalla on ajatus siitä, että voimakkaan kilpailun markkinoilla tuotetut hyödykkeet vastaavat parhaalla mahdollisella tavalla asiakkaiden ja kuluttajien tarpeita.

Kilpailulainsäädännöllä puututaan menettelytapoihin, jotka vähentävät talouden tehokkuutta tai perusteettomasti estävät tai haittaavat muiden elinkeinonharjoittajien toimintaa. Markkinoiden kannalta vahingollista on esimerkiksi kartellien syntyminen, mikä rajoittaa vapaata kilpailua. Kilpailulainsäädännöllä pyritään myös turvaamaan kilpailullisesti toimiva markkinarakenne. Tämän tavoitteen nojalla viranomaisten toimesta pystytään puuttumaan myös kilpailua merkittävästi estäviin yrityskauppoihin. Yrityskauppavalvonnalla estetään se, ettei yksikään markkinoilla toimiva taho saavuta liian määräävää asemaa alallaan. Poikkeuksia ovat kuitenkin eräät alat kuten Suomessa esimerkiksi poliittisella päätöksellä ylläpidetty alkoholimonopoli.

Nopeaa apua lakiasioihin.