Mitä on saalistushinnoittelu?

Saalistushinnoittelulla tarkoitetaan sitä, että määräävässä markkina-asemassa oleva yritys hinnoittelullaan ajaa kilpailijoita pois markkinoilta taikka estää uusien kilpailijoiden markkinoille tulon.Saalistushinnoittelu on siis alihinnoittelua. Saalistushinnoittelun tunnusmerkki on, että määräävässä markkina-asemassa oleva yritys laskee hinnat yritykselle itselleenkin kannattamattomalle tasolle. Kun saalistushinnoittelun avulla pienempi kilpailija on ajettu pois markkinoilta tai uusien kilpailijoiden markkinoille pääsy on estetty, määräävässä markkina-asemassa oleva yritys voi taas korottaa hinnat entiselleen.Saalistushinnoittelun erottaminen normaalista hintakilpailusta on vaikeaa. Sen lisäksi, että hintoja voidaan laskea yritykselle kannattamattomalle tasolle, voidaan hintojen laskea myös vain tietyiltä markkinoilta alueellisesti tai asiallisesti. Lisäksi pitää yrityksellä olla taustalla pyrkimys kattaa saalistushinnoittelun aiheuttamat menetykset myöhemmin kilpailun rajoittumisesta saatavilla hyödyillä.Yksi esimerkki saalistushinnoittelusta on hintaruuvi. Hintaruuvista tarkoittaa sitä, että määräävässä markkina-asemassa oleva yritys toimii vertikaalisesti sekä markkinoiden alkupäässä tuottaen esimerkiksi raaka-ainetta että markkinoiden loppupäässä myyden lopputuotetta. Tässä tilanteessa yritys voi suosia raaka-aineen hinnoittelulla omaa lopputuotetta myyvää liiketoimintayksikköään. Hintaruuvi voidaan todeta esimerkiksi näyttämällä, että määräävässä markkina-asemassa olevan yrityksen omat yksiköt tuotantoketjun loppupäässä eivät voisi toimia kannattavasti, jos niiltä perittäisiin sama hinta, minkä yritys perii kilpailijoiltaan. Normaalissa kilpailutilanteessa kilpailijat ostavat raaka-aineen toiselta toimijalta ja jatkavat toimintaansa, mutta jos tämä ei ole mahdollista yhden toimijan määräävän aseman takia, voi hintaruuvi päästä syntymään.Saalistushinnoitteluun voi liittyä myös ns. ristiinsubventointi. Siinä määräävässä markkina-asemassa oleva yritys siirtää hallitsemiltaan markkinoilta voittoja toisen toimialan markkinoille. Tällä saadaan aikaan tilanne, jossa se voi tällä toisella toimialalla hinnoitella hyödykkeet alle todellisten kustannusten ja näin saalistushinnoittelun avulla ajaa kilpailijoitaan pois markkinoilta.

Nopeaa apua lakiasioihin.