Kirkon hallinto perustuu piispalliseen järjestysmuotoon. Piispa toimii ylimpänä pappien ja seurakuntien valvojana. Piispa tekeekin seurakuntiin nk. piispantarkastuksia. Piispalla on myös pappisvihkimis- ja tuomiovaltaa yhdessä tuomiokapitulin kanssa.

Tuomiokapituli

Tuomiokapituli on hiippakunnan hiippakuntavaltuuston ohella toinen elin, jonka tehtävänä on hoitaa hiippakunnan hallintoa ja toimintaa. Toiminta-ajatuksensa mukaan piispan johtama tuomiokapituli tukee hiippakunnan seurakuntia ja niiden henkilöstöä seurakunnan perustehtävän toteuttamisessa hoitamalla sille kuuluvat viranomaistehtävät ja tuottamalla ja tarjoamalla hallinto- ja työelämäpalveluita sekä edustaa Suomen evankelis-luterilaista kirkkoa alueellaan. Tuomiokapituli käyttää yksin kurinpitovaltaa pappeihin nähden ja hoitaa henkilöstöhallintoa. Piispa toimii tuomiokapitulin puheenjohtajana.

Piispat

Korkea arvoisin piispa on arkkipiispa. Jokaisella hiippakunnalla on oma piispansa, jotka ovat paitsi hengellisiä johtajia myös kirkon ylimpiä virkamiehiä. Piispoja on kymmenen, joista yksi on arkkipiispa.

Hiippakunnat ja seurakunnat

Hiippakunta ja seurakunta ovat hallinnon perusyksiköt.  Jokainen seurakunta kuuluu johonkin hiippakuntaan. Seurakunnan työtä johtaa kirkkoneuvosto. Alueelliset seurakunnat voivat toimia yhdessä muodostaen seurakuntayhtymän. Tällöin niillä on yhteinen kirkkovaltuusto ja kirkkoneuvosto.

Kirkolliskokous on ylin kirkon päättävä elin ja päättää viime kädessä kirkon opillisista kannanotoista.

Lähde §: kirkkolaki


Suomen Juristit Oy
29.12.2016
(Päivitetty 25.11.2021)

Nopeaa apua lakiasioihin.