Mikä oikeuttaa Käsirahaan?

Välityssopimuksessa voidaan sopia, että välityksen kohteesta ostotarjouksen tehneeltä vastaanotetaan käsiraha. Käsirahan vastaanottaa kiinteistönvälittäjä myyjän lukuun. Välittäjä ei saa ottaa toista tarjousta vastaan tai pyytää uutta käsirahaa ennenkuin edellinen on palautettu. Varteenotettava ostajaehdokas varmistaa käsirahan maksamalla, että hänellä on välityksen kohteeseen ensisijainen osto-oikeus.

Välitysliikkeen on palautettava käsiraha viipymättä tarjouksen tekijälle, jos tarjoukseen otetut ehdot eivät toteudu tai jos myyjä ei hyväksy tarjousta. Jos kauppaa ei muuten synny myyjästä johtuvasta syystä, käsiraha on niin ikään palautettava. Jos kauppaa ei synny ostotarjouksen tekijästä johtuvasta syystä, käsiraha jää yleensä toimeksiantajalle. Käsirahasta enintään puolet saa tässä tapauksessa kuulua välitysliikkeelle.

Vuokraoikeuden välityssopimuksissa voidaan sopia varausmaksusta, johon pätee samat säännöt kuin käsirahaan. Varausmaksun maksanut varaa oikeuden tehdä vuokrasopimus tai muu välitettävänä oleva käyttöoikeutta koskeva sopimus.

Lue lisää välityspalkkiosta.

Suomen Juristit Oy
09.02.2015

Nopeaa apua lakiasioihin.