Toimeksiantajalla on oikeus irtisanoa välityssopimus ennen välitystarjouksen hyväksymistä, jos välitystehtävän toteuttaminen on käynyt epätarkoituksenmukaiseksi tai epäedulliseksi toimeksiantajasta riippumattomasta syystä.

Voiko välityssopimuksen irtisanoa?

Syynä voi olla etupäässä toimeksiantajan tai tämän lähiomaisen sairaus tai kuolema. Myös lain tai viranomaisen toimenpide tai muu pääasiassa toimeksiantajasta riippumaton syy voi oikeuttaa välityssopimuksen välittömään päättämiseen. Toimeksiantajan on korvattava välitysliikkeelle kohtuulliset kustannukset, jotka ovat aiheutuneet välitystehtävän suorittamiseen kuuluvista toimenpiteistä.

Toimeksiantosopimuksen aiheeton irtisanominen voi aiheuttaa lisäseuraamuksia. Tarpeellisten kustannusten korvausten lisäksi voidaan välityssopimuksessa sopia esim. kohtuullisesta sopimussakosta. Myös välityspalkkion voi toimeksiantaja olla velvollinen sopimuksen perusteella maksamaan.

 

Lähde §: Laki kiinteistöjen ja vuokrahuoneistojen välityksestä

Lue lisää välityssopimuksen kirjallisesta sopimuksesta.

 

Suomen Juristit Oy
09.02.2015

Nopeaa apua lakiasioihin.