Milloin myyjä saa purkaa kaupan?

Myyjällä on oikeus purkaa kauppa, jos ostaja viivästyy kauppahinnan maksamisessa ja viivästys on olennainen.

Myyjä voi asettaa ostajalle kohtuullisen lisäajan kauppahinnan maksamista varten. Jos maksua ei annetun määräajan kuluessa kuulu, on myyjällä oikeus purkaa kauppa. Asetetun lisäajan kuluessa myyjä saa purkaa kaupan vain, jos ostaja ilmoittaa, ettei maksa kauppahintaa.

Jos ostaja on saanut tavaran hallintaansa, myyjän purkuoikeus riippuu siitä, onko myyjä pidättänyt oikeuden kaupan purkuun. Jos takaisinottoehtoa ei kauppasopimuksessa ole, myyjä ei voi purkaa kauppaa, ellei ostaja torju tavaraa. Myyjän oikeudesta vedota tavaran takaisin ottamista koskevaan ehtoon silloin, kun ostaja on saanut luottoa, on omat säännöksensä.

Myyjä ei saa purkaa kauppaa ostajan maksuviivästyksen vuoksi enää sen jälkeen, kun viivästynyt maksu on suoritettu.

Nopeaa apua lakiasioihin.