Milloin ja missä tavara on luovutettava ostajalle?

Jollei kuluttajan kanssa toisin ole sovittu, tavara on pidettävä ostajan saatavilla ja luovutettava ostajalle myyjän kaupantekohetken liikepaikassa. Jos liikepaikkaa ei ole, myyjän on lähetettävä tai kuljetettava tavara ostajalle. Tavara on luovutettu, kun ostaja on saanut sen hallintaansa. Myyjän toimesta ostajan luona asennettava tai kokoonpantava tavara katsotaan myyjän viivästystä koskevia säännöksiä sovellettaessa luovutetuksi vasta, kun myyjä on täyttänyt asentamis- tai kokoonpanovelvollisuutensa.

Tavara on luovutettava kohtuullisen ajan kuluessa kaupanteosta, ellei muuta ole sovittu. Jos ei ole sovittu luotosta tai maksunlykkäyksestä, myyjä ei ole velvollinen luopumaan tavaran hallinnasta ennen kuin ostaja maksaa kauppahinnan.

Myyjä vastaa kuljetuskustannuksista ja muista kustannuksista, joita tavarasta aiheutuu ennen sen luovutusta. Luovutuksen viivästyessä ostajasta riippuvasta syystä, on tilanne toinen. Tästäkin voidaan toisin sopia.

Nopeaa apua lakiasioihin.