Pitääkö virheellinen tavara maksaa?

Ostajalla on virheen perusteella ensisijaisesti oikeus pidättyä maksamasta kauppahintaa. Jos ostaja on saanut tavaran jo haltuunsa, ei koko kauppahintaa saa jättää maksamatta. Ostaja saa pidättää vain sen verran, mitä hänellä ilmeisesti on virheen perusteella oikeus myyjältä vaatia. Jos myyjä oikaisee virheen säädetyllä tavalla kohtuullisessa ajassa, tulee pidätetty kauppahinta myös suorittaa.

Nopeaa apua lakiasioihin.