Saako virheellisiin tietoihin vedota?

Ostajalla on oikeus vedota virheeseen myös tavarasta annettujen virheellisten tietojen perusteella. Myyjän tai aikaisemman myyntiportaan ennen kaupantekoa antamat tiedot tavaran ominaisuuksista ja käytöstä eivät saa olla vastoin todellisuutta. Jos ostettu tavara ei ominaisuuksiltaan vastaakaan lehtimainoksessa esitettyä, on tavarassa virhe.

Myyjä ei kuitenkaan vastaa edellä tarkoitetusta virheestä, jos hän osoittaa, ettei hän ollut eikä hänen olisi pitänytkään olla selvillä annetuista tiedoista. Edellytyksenä on siis myyjän vilpitön mieli. Samoin myyjä on vastuusta vapaa jos hän osoittaa, että tiedot eivät ole voineet vaikuttaa kauppaan tai että tiedot on ajoissa selkeällä tavalla oikaistu.

Nopeaa apua lakiasioihin.