Miksi ja milloin virheilmoitus tulee tehdä?

Ostajan on vedottava tavaran virheeseen kohtuullisessa ajassa siitä, kun hän havaitsi virheen tai hänen olisi pitänyt se havaita. Muuten oikeus vedota virheeseen voidaan menettää. Virheilmoituksen saa kuitenkin aina tehdä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun ostaja havaitsi virheen. Virheilmoitus voidaan tehdä myös elinkeinonharjoittajalle, joka on välittänyt kaupan myyjän lukuun tai sitoutunut vastaamaan tavaran ominaisuuksista.

Jos myyjä on menetellyt törkeän huolimattomasti tai kunnianvastaisesti ja arvottomasti taikka jos tavara ei ominaisuuksiltaan täytä tuoteturvallisuusvaatimuksia, ostajalla on kohtuullisen ajan vaatimuksen estämättä oikeus vedota tavaran virheeseen. Samoin on asian laita silloin, jos tavara on terveydelle tai omaisuudelle vaarallinen.

Nopeaa apua lakiasioihin.